Konceptualizacja czyli jak budować całościowy obraz pacjenta (szkolenie)

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie pt. „Konceptualizacja czyli jak budować całościowy obraz pacjenta w terapii”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących technikami poznawczo-behawioralnymi.

 • Co zrobić gdy sztywne rysy osobowości blokują zmianę w terapii poznawczo-behawioralnej?
 • Jak konceptualizacja może modyfikować pracę z klientem?

Osoba prowadząca: dr n. med. Artur Kołakowski

 • specjalista psychiatra,
 • specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
 • certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTTiB), certyfikat EuropeanAssociation of CognitiveBehaviouralTherapy (EACBT),
 • superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak i psychoterapeuta, obecnie w tutejszym Ośrodku Poza Schematami. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat pracuje także w nurcie psychoterapii schematu.
Od wielu lat uczy prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej – obecnie w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii.
Współautor między innymi następujących pozycji:

 1. Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska: „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej – Przewodnik dla rodziców i wychowawców,” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006.
 2. Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula: „Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna – Niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2011.
 3. Artur Kołakowski (red.): „Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2013.

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 6-7.12.2014

Cena: 470 zł

Odbiorcy szkolenia:szkolenie jest przeznaczone dla osób mających już kontakt z terapią poznawczo-behawioralną – zarówno osób uczących się, jak i po zakończonym szkoleniu, ponieważ jego celem jest doskonalenie umiejętności opracowania i praktycznego wykorzystania w terapii konceptualizacji. Nie jest konieczne formalne wykształcenie, ale podstawowa umiejętność pracy w tym nurcie terapeutycznym oraz kontakt z klientami.

Liczebność grupy: maksymalnie 20 uczestników

Celem klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej jest redukcja objawów zaburzenia z powodu którego klient zgłosił się na terapię. To założenie powoduje, że klasyczna CBT jest ustrukturyzowanym, często opartym na konkretnym protokole, postępowaniem terapeutycznym, często dyrektywnym i ograniczonym w czasie. W przypadkach wielu pacjentów standardowe postępowanie terapeutyczne oparte na protokole CBT nie przynosi jednak sukcesu, ponieważ przeszkodą mogą być leżące u podłoża problemów sztywne przekonania (rysy osobowości). W takim wypadku konieczne jest dokładne zebranie wywiadu i stworzenie konceptualizacji klienta – analizy jego najważniejszych przekonań, stylów radzenia sobie itd.

Konceptualizacja przypadku w terapii behawioralno-poznawczej opisuje i wyjaśnia problemy zgłaszane przez pacjenta podczas terapii. Jej podstawową funkcją jest ukierunkowanie terapii na zmniejszenie stresu leczonej osoby i zwiększenie jej odporności na doświadczane trudności. Osiągnięcie tych celów jest możliwe, gdy konceptualizacja spełnia kilka funkcji: podsumowuje doświadczenia pacjenta, normalizuje jego doświadczenia, promuje zaangażowanie, złożone cele lub problemy czyni możliwymi do realizacji oraz porządkuje kolejne interwencje. Ponadto, identyfikuje mocne strony pacjenta i sugeruje jak zwiększyć odporność na doświadczany stres, proponuje najprostsze interwencje, uprzedza wystąpienie trudności, pomaga zrozumieć brak efektów w terapii oraz umożliwia prowadzenie wysokiej jakości superwizji. Z tego względu nabycie umiejętności dokonywania prawidłowej konceptualizacji w modelu poznawczo-behawioralnym jest jedną z podstawowych umiejętności terapeuty (i superwizora).

W czasie warsztatu zajmiemy się na podstawie przedstawionych przypadków tworzeniem konceptualizacji poznawczej pacjentów oraz odkrywaniem jakie zmiany w stosunku do „standardowej” terapii poznawczo-behawioralnej terapeuta powinien wprowadzić do pracy z klientem.

Część drugiego dnia warsztatu będzie przeznaczona na pracę nad trudnymi przypadkami uczestników.

Forma prowadzenia zajęć jest warsztatowa – z jednej strony będzie to rozwiązywanie konkretnych problemów klinicznych związanych z trudnościami w budowaniu konceptualizacji klientów. W czasie warsztatu planowana jest praca nad trudnymi przypadkami klientów.

Korzyści z uczestnictwa – Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy udoskonalą:

 1. Umiejętność rozpoznawania jakie przekonania czy style radzenia sobie blokują pracę z klientem
 2. Umiejętność przygotowywania skróconej, w tym także graficznej konceptualizacji klienta, w celu przedstawienia jej w trakcie terapii lub superwizji
 3. Umiejętność budowania konceptualizacji pacjenta na podstawie wywiadu, modelu teoretycznego zaburzenia oraz informacji uzyskanych od klienta w trakcie terapii.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w  20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej.

Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi:

tel: 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

w godzinach: poniedziałek-piątek 9.00-14.00

Wpłaty należy dokonać na konto: 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615

z dopiskiem Konceptualizacja – dr A. Kołakowski

Z poważaniem,
Koordynator Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych
Agnieszka Pawełczyk