Ustawa o Zawodzie Psychologa – sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Na stronie Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego możemy przeczytać sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących Ustawy o Zawodzie Psychologa.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami. Sprawozdanie, jak i również wszystkie udzielone odpowiedzi znajdą Państwo na stronie www.dialog.gov.pl.