Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności (szkolenie)

Zajęcia planowane są na 21 maja 2016 r.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie: Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności.

Czas trwania szkolenia: 10 godzin dydaktycznych

Prowadzący: Ewa Walacik-Ufnal – specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2001 roku pracuje w zawodzie psychiatry, posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej w Polsce i za granicą (Szpital Psychiatryczny ul. Nowowiejskiej w Warszawie, Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu przy Klinice Psychiatrycznej, Szpitale Psychiatryczne grupy Priory w Wielkiej Brytani). Posiada specjalizację II stopnia z psychiatrii. Zajmuje się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie osób z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i zaburzeniami snu.

Odbiorcy szkolenia: psychologowie, psychoterapeuci, lekarze rodzinni, psychiatrzy oraz studenci powyższych kierunków.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw wiedzy z zakresu medycyny snu, patofizjologii i leczenia bezsenności oraz terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności.
Program szkolenia:

  • Przedstawienie podstaw fizjologii snu, metod badania snu oraz klasyfikacji zaburzeń snu.
  • Omówienie diagnostyki bezsenności.
  • Przedstawienie psychologicznych modeli powstawania bezsenności.
  • Przedstawienie terapii poznawczej oraz technik behawioralnych stosowanych w leczeniu bezsenności m.in.: higiena snu, metoda ograniczenia pór snu, technika kontroli bodźców, terapia poznawcza, intencja paradoksalna.

Forma prowadzenia zajęć:

  • wstęp teoretyczny
  • prezentacja i omówienie przypadków
  • prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą uczestnikom poszerzyć wiedzę na temat snu; diagnozować bezsenność i różnicować z innymi zaburzeniami snu i zaburzeniami psychicznymi; zrozumieć mechanizmy prowadzące do powstawania i utrzymywania się bezsenności; zaplanować i przeprowadzić terapię poznawczą i behawioralną bezsenności.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w 10 godzinach szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie
w wysokość 360,00 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł brutto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Zadatek winien być wpłacony na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, a całość opłaty za szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl