Praca z wewnętrznym dzieckiem (szkolenie)

Zajęcia planowane są na 2 kwietnia 2016 r.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie: Praca z wewnętrznym dzieckiem.

Czas trwania szkolenia: 10 godzin dydaktycznych.

Prowadzący: mgr Izabela Gołębiewska – Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, jej praca poddawana jest stałej superwizji. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Oxford Cognitive Therapy Centre). Ukończyła szkolenia m.in. roczne szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej rodzin, małżeństw i par w Grupie Synapsis, jak również dodatkowe szkolenia z Terapii Schematu. Dodatkowo uczestniczy w akredytowanym kursie Practitioner Coach Diploma – Accredited Practitioner Coach ECI w szkole Noble Manhattan Coaching LTD.

Odbiorcy szkolenia: psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy oraz studenci powyższych kierunków. Dziecko pod wieloma względami jest najbardziej wartościową częścią osobowości i może wnosić w życie jednostki dokładnie to, co rzeczywiste dziecko wnosi w życie rodziny: wdzięk, radość i twórczość. Odkrycie, uznanie, uprawomocnienie i pokochanie wewnętrznego dziecka w trakcie terapii jest dla każdego pacjenta niezwykłą podróżą, która go uzdrawia i poprawia jakość życia. Rozumienie dziecięcej części pacjenta i umiejętność pracy z nią jest niezwykle przydatnym narzędziem w pracy każdego terapeuty.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z teoretycznymi koncepcjami wrażliwego dziecka.
 • Zapoznanie się ze specyfiką pracy z wrażliwą, dziecięcą częścią pacjenta.
 • Poznanie i przećwiczenie technik pracy z wewnętrznym dzieckiem.

Program szkolenia:

 • Droga wewnętrznego dziecka od Junga do Younga – omówienie koncepcji wewnętrznego dziecka z perspektywy rożnych podejść psychologicznych (dziecko według współczesnych szkół psychoterapii, koncepcje Alice Miller, Erica Berne’a, Johna Bradshaw).
 • Etapy pracy z wewnętrznym dzieckiem (proces zdrowienia wrażliwego dziecka wg Johna Bradshaw).
 • Typy wewnętrznego dziecka – wprowadzenie do trybów dziecięcych pacjenta.
 • Diagnoza „wewnętrznego dziecka” (w oparciu o potrzeby naturalne, stadia rozwojowe, a także eksperymenty diagnostyczne).
 • Sposoby nawiązywania kontaktu i budowania relacji z dzieckiem wewnętrznym pacjenta (ograniczone powtórne rodzicielstwo, wyobrażenia i reskrypcja, pisanie listów etc.).
 • Uzdrawianie dziecka – Interwencje terapeutyczne w odniesieniu do poszczególnych trybów dziecięcych (techniki poznawcze i doświadczeniowe w  pracy ze skrzywdzonym i złoszczącym się dzieckiem w oparciu o terapię schematu).

Korzyści z uczestnictwa:

 • Pogłębienie wiedzy na temat koncepcji wrażliwego dziecka w terapii.
 • Umiejętność rozpoznawania różnych stanów dziecięcych, które przeżywa pacjent.
 • Umiejętność docierania do wrażliwych części pacjenta i pracy z nimi.
 • Poznanie filozofii pracy z wewnętrznym dzieckiem w oparciu o terapię schematu.
 • Doskonalenie warsztatu pracy psychologicznej.

Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą prowadzone formą wykładowo-warsztatową. W trakcie zajęć uczestnicy będą zachęcani do aktywnej pracy – doświadczania technik na sobie, pracy na wybranych przypadkach, pracy w podgrupach, odgrywania scenek. W trakcie szkolenia zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne. Warsztat oparty jest o różne podejścia psychologiczne takie jak terapia poznawczo-behawioralna, analiza transakcyjna, terapia wewnętrznego dziecka, terapia schematu. Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w 10 godzinach szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 360,00 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł brutto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Zadatek winien być wpłacony na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, a całość opłaty za szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl.