Neuropsychologia sądowa (szkolenie)

Zajęcia planowane są na 15 – 17 kwietnia 2016 r.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z neuropsychologii sądowej.

Podczas wykładu omawiany jest zakres zadań biegłego (neuro)psychologa w postępowaniu karnym, cywilnym (także w sprawach należących do szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego), w sprawach nieletnich. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami prawnymi, dotyczącymi oskarżonego i świadka (w procesie karnym i w sprawach nieletnich), osoby fizycznej (w szeroko rozumianym procesie cywilnym). Poznają również prawne podstawy powoływania biegłego psychologa w procesie, zakres opiniowania przez biegłego w poszczególnych postępowaniach (karne, cywilne, w sprawach nieletnich) oraz wymogi, od spełnienia których zależy możliwość występowania w takiej roli przed sądem. Wyjaśniona zostanie specyfika pracy biegłego psychologa w postępowaniu sądowym oraz oczekiwania organu wymiaru sprawiedliwości względem niego. Podczas wykładu omawiany jest również sposób sporządzania opinii sądowo-neuropsychologicznej w postępowaniu karnym, cywilnym (także w sprawach należących do szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego), w sprawach nieletnich, analizowane będą wybrane opinie psychologiczne wydanych w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych.

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr Magdalenę Budyn-Kulik, dr nauk prawnych, absolwentkę Wydziałów: Prawa oraz Psychologii UMCS. Dr Magdalena Budyn-Kulik odbyła aplikację sądową, pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, prowadzi również zajęcia ze studentami w Instytucie Psychologii.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 340,00zł (za 3 spotkania po 5 godz. wykładowych) na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

  • Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób pracujących jako biegli sądowi w zakresie neuropsychologii, dla osób specjalizujących się w zakresie neuropsychologii.
  • Wśród uczestników mile widziani są psycholodzy pracujący w zakładach karnych, aresztach.
  • Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną w dziedzinie neuropsychologii.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  2. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100zł.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl