Neuropsychologia w praktyce klinicznej (szkolenie)

Zajęcia planowane są na 21-22 stycznia 2017 r.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z neuropsychologii w praktyce klinicznej.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę neuropsychologiczną dotyczącą zagadnień związków mózg-zachowanie, rozumiejących terminy neuroanatomiczne oraz terminologię neuropsychologiczną. Wiedza z zakresu neuropsychologii zorganizowana zostanie wokół najczęstszych zespołów chorobowych z jakimi ma do czynienia neuropsycholog konsultujący pacjentów w szpitalu na oddziale neurologicznym, oddziałach internistycznych, urazowych, neurochirurgii czy klinice zatruć. Może być również przydatny dla osób pracujących ambulatoryjnie z pacjentami z opisywanymi schorzeniami. Każdorazowo opisane zostanie profil zaburzeń funkcji poznawczych, zalecane metody diagnostyczne, obszary możliwej interwencji terapeutycznej.

Neuropsychologiczne następstwa schorzeń neurologicznych

 • Neuropsychologiczne następstwa urazów czaszkowo-mózgowych
 • Padaczka skroniowa
 • Zaburzenia funkcji poznawczych w przypadkach wodogłowia
 • Obraz kliniczny i najczęstsze następstwa tętniaków naczyń mózgowych
 • Zespół Korsakowa, tzw. „encefalopatia Wernickego” i neuropsychologiczne następstwa nadużywania alkoholu
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i problem zmian osobowości w stwardnieniu rozsianym
 • Choroba Parkinsona z perspektywy neuropsychologa klinicznego
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych w chorobie Wilsona
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych w chorobie Huntingtona
 • Zespoły depresyjne w schorzeniach OUN i neuropsychologiczne korelaty zespołów depresyjnych

Pacjenci z objawami neurologicznymi na tle psychogennym w praktyce psychologa:

 • Zaburzenia poznawcze i ruchowe na tle psychogennym w praktyce neurologicznej – epidemiologia, diagnostyka różnicowa, postępowanie
 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń poznawczych o podłożu psychogennym oraz symulacji z perspektywy psychologa

Neuropsychologiczne następstwa wybranych schorzeń somatycznych:

 • Problemy neuropsychologiczne w praktyce kardiologicznej i kardiochirurgicznej
 • Poznawcze i emocjonalne następstwa przewlekłej niewydolności nerek i sposobów jej leczenia
 • Poznawcze i emocjonalne następstwa chorób wątroby, trzustki i tarczycy
 • Neuropsychologiczne następstwa chorób układu oddechowego
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych powstałe w wyniku ekspozycji na substancje toksyczne
 • Zaburzenia poznawcze i emocjonalne u osób z HIV/AIDS,
 • Dysfunkcje poznawcze i emocjonalne u pacjentów z zaburzeniami hormonalnymi
 • Zaburzenia czynności poznawczych u osób poddawanych chemio- i radioterapii
 • Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne w chorobach nerwowo-mięśniowych

Zaburzenia świadomości w praktyce neuropsychologicznej

 • Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości, charakterystyka, etiologia, przebieg i ogólne wytyczne odnoszące się do metod ich badania
 • Problemy oceny neuropsychologiczna chorego w ciężkim stanie somatycznym.
 • Ocena pacjenta z zaburzeniami świadomości, wybudzającego się ze śpiączki.
 • Otępienie a splątanie/majaczenie.
 • Zespół zamknięcia w praktyce neuropsychologicznej: etiologie, rozpoznanie, przebieg oraz główne warianty zespołu
 • Techniki komunikacji zastępczej w głębokich zaburzeniach ruchowych i zaburzonej motoryce mowy

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr hab. Dariusza Wieczorka. Dr hab. Dariusz Wieczorek, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 70 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego, a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne na niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – pracuje też na SWPS i Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz od niedawna z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 445 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 1. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl