Neuropsychologia dzieci i młodzieży (szkolenie)

Zajęcia planowane są na 12-13 marca 2016 r.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z neuropsychologii dzieci i młodzieży.

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące tematy:

  1. Dzieci wymagające interwencji diagnostycznej i rehabilitacyjnej neuropsychologa dziecięcego.
  2. Jak należy rozumieć pojęcie zaburzeń neurorozwojowych; procesy kształtujące OUN, mechanizmy powstawania zaburzeń, skutki behawioralne działania negatywnych czynników zmieniających program rozwoju mózgowia.
  3. Zaburzenia o charakterze nabytym u dzieci.
  4. Skutki dysfunkcji mózgowych i mechanizmy plastyczności mózgowej u dzieci w porównaniu do osób dorosłych.
  5. Schemat badania neuropsychologicznego dziecka: wywiad, obserwacja, metody psychometryczne i eksperymentalno-kliniczne.
  6. Analizy przykładowych diagnoz dzieci.

Wykład zostanie przeprowadzony przez prof. UMCS dr hab. Anetę Borkowską. Dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. UMCS jest psychologiem, związanym od okresu studiów z Zakładem Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień klinicznej neuropsychologii rozwojowej, a zwłaszcza zaburzeń neurorozwojowych. Jest autorką i redaktorem naukowym wielu monografii naukowych (np. „Neuropsychologia kliniczna dziecka”, „Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej”), a także kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych, poświęconych problematyce neuropsychologii klinicznej. Jest także współautorką narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w diagnozie neuropsychologicznej dziecka (np. Bateria diagnozy funkcji poznawczych – Pamięć, Uwaga, Funkcje wykonawcze). W ramach praktyki psychologicznej prowadzi diagnozę dzieci z patologią ośrodkowego układu nerwowego. Prywatnie kocha koty, góry, jazz i dobrą literaturę.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokość 415,00 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

  • Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób pracujących w zakresie neuropsychologii, dla osób specjalizujących się w zakresie neuropsychologii.
  • Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną w dziedzinie neuropsychologii.

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
  2. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł brutto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Zadatek winien być wpłacony na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, a całość opłaty za szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl