Szkolenia dla członków oddziału łódzkiego

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pragniemy przekazać Państwu ofertę dwóch szkoleń dla członków naszego oddziału. Ze względu na fakt, że szkolenie dla aktywnych członków naszego oddziału jest bezpłatne, to mogą wziąć w nim udział członkowie, którzy mają uregulowane składki członkowskie. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przekazywać maksymalnie do dnia 17 kwietnia (niedziela). Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

Szkolenie 1 – „Podstawy neuropsychologii”

Termin szkolenia: 24 kwietnia 2016 r. (niedziela) godz. 9.00-16.00

Miejsce szkolenia: Instytut Psychologii UŁ, sala 301

Prowadząca: dr n. med. Marta Strombek-Milczarek

Szkolenie ma na celu ukazanie zastosowania neuropsychologii, a także roli i możliwości pracy psychologa w oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych oraz innych oddziałach leczenia chorób somatycznych. Zostaną zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące budowy i najważniejszych struktur mózgu oraz jego unaczynienia. Omówiona zostanie funkcjonalna organizacja mózgu. W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące metod i narzędzi wykorzystywanych w ocenie neuropsychologicznej. Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących diagnostyki neuroobrazowej mózgu. Ponadto ukazana zostanie rola terapii neuropsychologicznej.

Szkolenie 2 – „Praktyczne aspekty neuropsychologii”

Termin szkolenia: 7 maja 2016 r. (sobota) godz. 9.00-16.00

Miejsce szkolenia: Instytut Psychologii UŁ, sala 12

Prowadząca: dr n. med. Marta Strombek-Milczarek

Szkolenie ma na celu ukazanie pracy psychologa od diagnozy do terapii neuropsychologicznej. Omówione zostaną praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy neuropsychologicznej. Podczas zajęć przedstawione też zostaną wskazania i przeciwwskazania do badania neuropsychologicznego. Zaprezentowane będą przykłady pacjentów ze specyficznymi profilami zaburzeń funkcji poznawczych. Ponadto przedstawione będzie zastosowanie wybranych metod i narzędzi mających zastosowanie w diagnozie neuropsychologicznej.