Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży – I Edycja

Początek zajęć planowany na jesień 2015 roku lub po zebraniu się grupy.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na roczny blok szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży. Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (dr Artur Kołakowski wraz ze współpracownikami). Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu. Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń i problemów spotykanych w codziennej praktyce klinicznej.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za kurs w wysokości 5 160 zł (za 12 sesji) rozłożoną na 4 raty w równej wysokości po 1290 zł każda (za cykl 3 sesji) na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006. Opłata wpisowa wynosi 1290 PLN.

  • Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób posiadających certyfikaty PTTPiB oraz dla osób pracujących w innych nurtach terapeutycznych.
  • Wśród uczestników mile widziani są psycholodzy pracujący z dziećmi i nastolatkami w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Gabinetach Prywatnych lub jako psycholodzy szkolni. Szkolenie przygotowuje do pracy terapeutycznej także osoby bez certyfikatu psychoterapeuty.
  • Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii lub pedagogiki, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną z dziećmi i młodzieżą oraz studentów medycyny rozważających specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży.
  • Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutyczne (w terapii poznawczo-behawioralnej dla terapeutów uzależnień).

Warsztaty trwają 12 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na nośniku USB (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej);
2. Materiały drukowane do ćwiczeń;
3. Osoby pracujące w oświacie certyfikat Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;
4. Certyfikat ukończenia szkolenia – 240 godzin szkolenia w terapii behawioralno-poznawczej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób i wstępnie planowane jest na jesień 2015 r. Szczegółowe daty zostaną podane po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 1.290 zł.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

 

 
1. Artur Kołakowski Podstawy terapii poznawczej, wprowadzenie do psychoterapii dzieci i nastolatków (z kim i nad czym pracujemy?)

Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii, struktura sesji

2. Klaudia Siwek Psychoterapia poznawcza z dziećmi i młodszymi nastolatkami, rola i miejsce rodziców w terapii
3. Konrad Ambroziak Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
4. Anna Derwich Pokonywanie oporu nastolatka w terapii

Psychoterapia poznawczo-behawioralna PTSD

5. Anna Ćwiklińska-Zaborowicz Leczymy lęk czyli Program Coping Cat (trening z jedną z autorek polskiej wersji)
6. Konrad Ambroziak Praca z dzieckiem krzywdzonym
7. Konrad Ambroziak Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną
8. Marta Jerzak Praca nad problemami w zachowaniu u dzieci do 12 roku życia, czyli przyjazna terapia behawioralna
9. Konrad Ambroziak Psychoterapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach zachowania u nastolatków
10. Katarzyna Smólska Terapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach odżywiania
11. Anna Ćwiklińska-Zaborowicz Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń osobowości Borderline według A. Freemana
12. Artur Kołakowski Blok superwizyjny