Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą (szkolenie)

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie: Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Osoba prowadząca: dr n. med. Artur Kołakowski

 • specjalista psychiatra,
 • specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
 • certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTTiB), certyfikat EuropeanAssociation of CognitiveBehaviouralTherapy (EACBT),
 • superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak i psychoterapeuta, obecnie w tutejszym Ośrodku Poza Schematami. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat pracuje także w nurcie psychoterapii schematu.

Od wielu lat uczy prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej – obecnie w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii.

Współautor między innymi następujących pozycji:

 1. Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska: „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej – Przewodnik dla rodziców i wychowawców,” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006.
 2. Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula: „Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna – Niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2011.
 3. Artur Kołakowski (red.): „Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2013.

Termin szkolenia: 28.02 – 01.03.2015 r.

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Odbiorcy szkolenia: psycholodzy, psychoterapeuci, lekarze. Mile widziany wcześniejszy kontakt z terapią poznawczą, ale nie jest konieczny.

Miejsce szkolenia: CSK IS UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

Cena: 435 zł

Liczebność grupy: maksymalnie 25 uczestników

Założenia teoretyczne psychoterapii poznawczo–behawioralnej dorosłych, nastolatków i dzieci są takie same. Niemniej jednak psychoterapeuci decydujący się pracować z osobami poniżej osiemnastego roku życia, a zwłaszcza z dziećmi muszą zmierzyć się z wieloma dodatkowymi problemami. Są to między innymi:

 • konieczność włączenia w proces terapii dorosłych opiekunów – rodziców, dziadków, nauczycieli;
 • dużo większe znaczenie metod behawioralnych, zwłaszcza u dzieci poniżej 13 roku życia, kiedy to jeszcze procesy poznawcze nie są w pełni ukształtowane;
 • praca nad problemami rozwojowymi, które rzadko stanowią zainteresowanie terapeutów osób dorosłych;
 • konieczność podjęcia decyzji kiedy należy pracować z dzieckiem/nastolatkiem, kiedy z rodzicami, a kiedy ze wszystkimi razem;
 • czy sposób funkcjonowania rodziny małego pacjenta może spowodować, że terapia indywidualna może być przeciwwskazana;
 • trudności w motywacji do uczestniczenia w terapii, kiedy to rodzice, a nie sam pacjent decydują o konieczności konsultacji.

Kolejny problem to fakt, że terapia poznawczo-behawioralna (CBT) wymaga umiejętności systematycznego rozpoznawania, kwestionowania i wytwarzania odmiennych sposobów myślenia. By móc pracować w tym nurcie terapeutycznym konieczne jest opanowanie umiejętności „myślenia o myśleniu”. Już tutaj możemy mówić o podstawowej odmienności CBT dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, ponieważ rozwój myślenia abstrakcyjnego oraz wnioskowania u dzieci i młodzieży zachodzi w okresie operacji formalnych wg Piageta czyli od około 11 – 13 roku życia.

W trakcie warsztatów spróbujemy przyjrzeć się różnym podejściom w pracy z dziećmi i młodzieżą:

 • Pracy behawioralnej z rodzicami w przypadku trudnych zachowań.
 • Terapii dziecka, w którą są angażowani rodzice – jakie są sposoby angażowania ich w terapię.
 • Sposób modyfikacji klasycznych technik poznawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami.
 • Kwestii pracy ze starszym nastolatkiem, ustalania celów terapii, elementów kontraktu.

Forma prowadzenia zajęć jest warsztatowa – z jednej strony będzie to rozwiązywanie konkretnych problemów klinicznych związanych z trudnościami w budowaniu konceptualizacji klientów. W czasie warsztatu planowana jest praca nad trudnymi przypadkami klientów.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w  20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej.

Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi:

tel: 42 675 7371, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl, godziny: poniedziałek-piątek 9.00-14.00.

Wpłaty należy dokonać na konto: 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615 z dopiskiem Psychoterapia poznawczo–behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Z poważaniem,
Koordynator Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych
Agnieszka Pawełczyk