Walne Zebranie Członków PTP o/Łódź

Szanowni Państwo,

z powodu niewystarczającej liczby kandydatów na ostatnim Walnym Zebraniu Członków PTP o/Łódź (z dn. 27.11.2019), nie został powołany nowy Zarząd Oddziału.

W zawiązku z tym zapraszamy Państwa na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 19.00 w budynku Instytutu Psychologii UŁ. Jego celem będzie przeprowadzenie wyborów do nowego Zarządu.

Zarząd informuje, iż w przypadku braku odpowiedniego quorum, niemożności odbycia się Walnego Zgromadzenia lub z jakiejkolwiek innej przyczyny uniemożliwiającej prawidłowe odbycie się Walnego Zebrania, niniejszym wyznacza się drugi termin, w tym samym miejscu, w tym samym dniu o godzinie 19.15.

Równocześnie chcielibyśmy złożyć Państwu życzenia radosnych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2020 Roku!

Walne Zebranie PTP o/Łódź

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na Walne Zebranie PTP o/Łódź, które odbędzie się 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 19.00 w budynku Instytutu Psychologii UŁ.

Zarząd informuje, iż w przypadku braku odpowiedniego quorum, niemożności odbycia się Walnego Zgromadzenia lub z jakiejkolwiek innej przyczyny uniemożliwiającej prawidłowe odbycie się Walnego Zebrania, niniejszym wyznacza się drugi termin, w tym samym miejscu, w tym samym dniu o godzinie 19.15.

Na zebraniu przedstawione zostanie sprawozdanie Zarządu z działalności z okresu kadencji oraz zostaną przeprowadzone wybory nowego Zarządu.

W imieniu Zarządu PTP o/Łódź,

Maria Finogenow

Szkolenie CBT w Łodzi

Uczymy psychoterapii

Jesteśmy ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Narodowy Fundusz Zdrowia uznaje kwalifikacje psychoterapeutów i superwizorów PTTPB.

Zapraszamy do udziału w czteroletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo behawioralnej, którego ukończenie upoważnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikatu European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) oraz kontraktowania usług z NFZ.
Prowadzimy zapisy na czteroletnie szkolenie w ŁODZI – 1 edycja – początek zajęć 21 – 22 marca 2020

Klasyczna terapia poznawczo – behawioralna ma potwierdzoną badaniami naukowymi skuteczność w leczeniu bardzo wielu zaburzeń psychicznych zarówno u dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Jednak my staramy się myśleć o terapii poznawczo – behawioralnej jako o rozwijającym się i elastycznym nurcie psychoterapii, dlatego postaraliśmy by proponowane przez nas zajęcia obejmowały różnorodne podejścia z tego nurtu – pracę nad redukcją objawów, leczenie konkretnych zaburzeń, psychoterapię opartą na konceptualizacji, terapię schematu, dialog motywujący, pracę z emocjami, techniki behawioralne w pracy z dziećmi. I wiele innych. Elementem szkolenia jest możliwość odbycia 100 godzin tzw. „pacy własnej”, koniecznej do uzyskania certyfikatu PTTPB.

Kierownikiem szkolenia w Łodzi jest Agnieszka Pawełczyk – dr n. hum. w dziedzinie psychologii

specjalista psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, certyfikowany superwizor-dydaktyk PTTPB

Twórcami naszego programu, wykładowcami na kursie oraz superwizorami w czasie szkolenia są między innymi Olga Olszewska i Artur Kołakowski.

Więcej informacji, zapisy na naszych stronach internetowych: www.crescentia.pl  i  www.uczymyterapii.pl