Walne Zebranie PTP o/Łódź

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na Walne Zebranie PTP o/Łódź, które odbędzie się 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 19.00 w budynku Instytutu Psychologii UŁ.

Zarząd informuje, iż w przypadku braku odpowiedniego quorum, niemożności odbycia się Walnego Zgromadzenia lub z jakiejkolwiek innej przyczyny uniemożliwiającej prawidłowe odbycie się Walnego Zebrania, niniejszym wyznacza się drugi termin, w tym samym miejscu, w tym samym dniu o godzinie 19.15.

Na zebraniu przedstawione zostanie sprawozdanie Zarządu z działalności z okresu kadencji oraz zostaną przeprowadzone wybory nowego Zarządu.

W imieniu Zarządu PTP o/Łódź,

Maria Finogenow

Szkolenie CBT w Łodzi

Uczymy psychoterapii

Jesteśmy ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Narodowy Fundusz Zdrowia uznaje kwalifikacje psychoterapeutów i superwizorów PTTPB.

Zapraszamy do udziału w czteroletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo behawioralnej, którego ukończenie upoważnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikatu European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) oraz kontraktowania usług z NFZ.
Prowadzimy zapisy na czteroletnie szkolenie w ŁODZI – 1 edycja – początek zajęć 21 – 22 marca 2020

Klasyczna terapia poznawczo – behawioralna ma potwierdzoną badaniami naukowymi skuteczność w leczeniu bardzo wielu zaburzeń psychicznych zarówno u dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Jednak my staramy się myśleć o terapii poznawczo – behawioralnej jako o rozwijającym się i elastycznym nurcie psychoterapii, dlatego postaraliśmy by proponowane przez nas zajęcia obejmowały różnorodne podejścia z tego nurtu – pracę nad redukcją objawów, leczenie konkretnych zaburzeń, psychoterapię opartą na konceptualizacji, terapię schematu, dialog motywujący, pracę z emocjami, techniki behawioralne w pracy z dziećmi. I wiele innych. Elementem szkolenia jest możliwość odbycia 100 godzin tzw. „pacy własnej”, koniecznej do uzyskania certyfikatu PTTPB.

Kierownikiem szkolenia w Łodzi jest Agnieszka Pawełczyk – dr n. hum. w dziedzinie psychologii

specjalista psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, certyfikowany superwizor-dydaktyk PTTPB

Twórcami naszego programu, wykładowcami na kursie oraz superwizorami w czasie szkolenia są między innymi Olga Olszewska i Artur Kołakowski.

Więcej informacji, zapisy na naszych stronach internetowych: www.crescentia.pl  i  www.uczymyterapii.pl

Praca dla psychologa klinicznego

Szanowni Państwo,

Przychodnia Salve Medica startuje w konkursie NFZ na poradnię leczenia bólu. Obecnie poszukuje psychologa klinicznego, który chciałby pracować z pacjentami w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Póki co zbierane są wstępne deklaracje chęci współpracy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem Przychodni p. Małgorzatą Raszkiewicz (tel. 797-716-522).

Kilka słów o Poradni Leczenia Bólu:W Poradni Leczenia Bólu zespół specjalistów zajmuje się zapewnieniem kompleksowej opieki chorym cierpiącym z powodu bólu. Prowadzone są programy diagnostyki i leczenia bólu przewlekłego, zwłaszcza współistniejącego z przewlekłymi chorobami neurologicznymi. W poradniach tego typu prowadzi się leczenie pacjentów cierpiących z powodu:

 • bólu związanego z Chorobą Parkinsona,
 • bólu ośrodkowego związanego ze stwardnieniem rozsianym (SM),
 • bólu w przebiegu choroby Alzheimera,
 • neuralgii i neuropatii popółpaścowej,
 • migrenowych bólów głowy,
 • neuralgii podpotylicznej,
 • dystonii ogniskowej twarzy,
 • bólu związanego ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa,
 • bólu nóg,
 • dyskopatii,
 • nerwobólów (nerwu kulszowego, trójdzielnego),
 • przetrwałego bólu pourazowego,
 • polineuropatii (m. in. niedokrwiennej, cukrzycowej),
 • bólu reumatoidalnego.

Kompleksowa opieka nad pacjentem z bólem przewlekłym poza konsultacjami anestezjologicznymi, neurologicznymi i reumatologicznymi obejmuje pomoc psychologa, rehabilitację, fizjoterapię i terapię zajęciową.

Radosnej Wielkanocy!

wielkanoc2019

Przed nami Święta Wielkiej Nocy. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, rodzinnych świąt, spędzonych w atmosferze domowego ciepła. Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.
Zarząd PTP o/Łódź

Informacje o projekcie „Empowering VET Teachers – Innovative & Enhanced CPD for Newly Qualified VET Teachers Working with Migrant Students” (E-VET)

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Łódzki uczestniczy w nowym partnerstwie strategicznym stworzonym w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą „Empowering VET Teachers – Innovative & Enhanced CPD for Newly Qualified VET Teachers Working with Migrant Students” (E-VET). Projekt jest finansowany w ramach Key Action 2 programu Erasmus+, który koncentruje się na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Coraz większa mobilność sprawia, że klasy stają się coraz bardziej zróżnicowane kulturowo. Stawia to nowe wyzwania przed nauczycielami i trenerami na różnym poziomie nauczania – dotyczy to również szkolnictwa zawodowego, kursów i szkoleń realizowanych zarówno przez szkoły i uczelnie, jak i instytucje szkoleniowe. Dlatego jako główny cel stawiamy sobie rozwój kompetencji nauczycieli w pracy z taką różnorodną kulturowo grupą. A nie osiągnie się tego bez dobrej diagnozy własnych umiejętności i bez wsparcia w postaci gotowych rozwiązań (casów, ćwiczeń), przygotowanych tak, aby były łatwe do wdrożenia w klasie czy grupie szkoleniowej.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, projekt koncentruje się na zwiększeniu efektywności nauczycieli szkolnictwa zawodowego poprzez rozwój ich umiejętności „miękkich”. Głównymi celami projektu są:
– zapewnienie nowowykwalifikowanym nauczycielom kształcenia i szkolenia zawodowego internetowego narzędzia diagnostycznego oceniającego ich umiejętności w obszarach odgrywających szczególne znaczenie w pracy z uczniami-imigrantami,
– podniesienie umiejętności tych nauczycieli za pomocą metod i narzędzi stymulujących umiejętności „miękkie” i promujących umiejętność komunikacji oraz kompetencje międzykulturowe,
– dostarczenie uczestnikom poradników w wersji cyfrowej dotyczących działań, które zwiększają włączenie społeczne w środowisku klasowym w celu wspierania integracji uczniów-imigrantów.

We współpracę zaangażowanych jest 6 partnerów z 5 państw UE – Uniwersytet Łódzki (Lider projektu, Polska), Stowarzyszenie EURO LIDER (Polska), Know and Can Association (Bułgaria), Cosmic Innovations (Cypr),Valencia Innohub (Hiszpania) oraz InEuropa srl (Włochy).

Realizacja projektu: od października 2018 r. do września 2020 r.
Koordynator projektu UŁ: prof. nadzw. dr hab. Justyna Wiktorowicz

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasz Facebook: Empowering VET Teachers. Zachęcamy też do kontaktu mailowego: justyna.wiktorowicz@uni.lodz.pl.