Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oddział Łódź

dr Marta Znajmiecka-Sikora – Przewodnicząca PTP o/Łódź

mgr Magdalena Kobylarczyk – Wiceprzewodnicząca PTP o/Łódź

mgr Julia Wągrowska – Sekretarz

dr n. med. Marta Strombek-Milczarek – Skarbnik

mgr Agnieszka Ruszkiewicz-Kocik – członek zarządu

dr Maria Finogenow – członek zarządu

dr Bogna Kędzierska – członek zarządu

 

Marta Znajmiecka-Sikora

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii UŁ. W latach 2012-2019 wiceprzewodnicząca Łódzkiego oddziału PTP. Prezes i członek założyciel Stowarzyszenia Rozwoju Kadr. Od wielu lat zaangażowana w psychologię pracy i organizacji. W obszarze jej zainteresowań znajdują się takie zagadnienia jak rozwój jednostki, psychologia zachowań bezpiecznych, kultura bezpieczeństwa. Autorka wielu publikacji w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa w organizacji, zasad motywowania do podejmowania zachowań bezpiecznych oraz zasad wdrażania programów profilaktycznych w tym BBS. Opracowała narzędzie do diagnozy kultury bezpieczeństwa oraz postaw wobec bezpieczeństwa. Pracę naukową łączy z praktyką poprzez współpracę z wieloma organizacjami.

Prywatnie kochająca matka, miłośniczka psów i pasjonatka ogrodów.

 

Magdalena Kobylarczyk 

Psycholog ze specjalnością psychologia rodziny, rozwoju i edukacji. Asystent naukowy w Zakładzie Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii UŁ. Pracuje głównie z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w przedszkolu.

Prywatnie mama nastolatki i pasjonatka sportu (głównie biegania 🙂 ).

 

Julia Wągrowska

Psycholog, Członek Zarządu i Sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracownik Stowarzyszenia Rozwoju Kadr.
Naukowo zainteresowana psychologią emocji i spostrzeganiem społecznym oraz psychologią międzykulturową.

Pasjonatka potrójnego espresso i aerial yogi.

 

 

Marta Strombek-Milczarek

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Kierunkach: Psychologia Stosowana oraz Pedagogika Specjalna (specjalność: resocjalizacja). Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Biologia, podyplomowe studia z Seksuologii Klinicznej, a także studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Posiada specjalizację II stopnia z psychologii klinicznej.
Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii UŁ w Zakładzie Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną, a także w WZ ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na stanowisku Kierownika Sekcji Psychologów. W Oddziale Neurologii tamtejszego szpitala zajmuje się diagnostyką pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami OUN. Pracuje również w poradni zdrowia psychicznego, gdzie zajmuje się szeroko pojętą diagnostyką psychologiczną, wsparciem psychologicznym, a także diagnozą neuropsychologiczną oraz różnicową otępień.

 

Agnieszka Ruszkiewicz-Kocik 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego kierunek psychologia stosowana, trener umiejętności psychospołecznych w biznesie. prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności społecznych,  pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w prywatnym gabinecie.

Prywatnie mama 10 latki, miłośniczka i posiadaczka 2 psów i 3 kotów.

 

Maria Finogenow

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz zaburzeń osobowości. W swojej pracy opiera się na założeniach terapii schematu, wykorzystując techniki afektywne i doświadczeniowe. Pracuje także na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Stowarzyszenia Rozwoju Kadr. Od wielu lat prowadzi również warsztaty i treningi psychologiczne nastawione na rozwój osobisty np. trening asertywności.

 

Bogna Kędzierska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Certyfikowany psychonkolog, psychoterapeuta (Certyfikat EAP), terapeuta traumy (terapeuta EMDR, EGO STATE THERAPY SOMATIC EXPIERIENCE). W latach 2012-2019 przewodnicząca Łódzkiego oddziału PTP. Członek – założyciel Stowarzyszenia Rozwoju Kadr.
Twórca i realizator programów szkoleniowych rozwijających podstawowe umiejętności zawodowe dla absolwentów studiów psychologicznych i pedagogicznych (Studium Trenera Edukatora). Od wielu lat prowadzi działalność doradczą i terapeutyczną, wspiera rodziców i dzieci w sytuacjach zagrożenia życia i śmierci (na oddziale onkologii dziecięcej, w hospicjach dziecięcych, w hospcjum perinatalnym).