Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zarząd (skład aktualny)

  1.  Przewodnicząca – Bogna Kędzierska.
  2. Wiceprzewodnicząca – Marta Znajmiecka-Sikora.
  3. Sekretarz – Maria Finogenow.
  4. Skarbnik – Katarzyna Szymańska (w zastępstwie – Małgorzata Dębowska).
  5. Członek Zarządu – Małgorzata Dębowska
  6. Członek Zarządu – Joanna Miniszewska.