Konsultacje społeczne dotyczące Ustawy o zawodzie psychologa

Drodzy Psycholodzy, Studenci psychologii, a przede wszystkim Odbiorcy usług psychologicznych!

Do końca grudnia będą trwały konsultacje społeczne dotyczące Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Są one związane z pracami nad nowymi regulacjami związanymi z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego. Dlatego prosimy Was, abyście wypełnili ankietę dostępną pod adresem: www.dialog.gov.pl.

Zmiany w Ustawie o zawodzie psychologa leżą w interesie nas wszystkich – nie tylko psychologów, ale i pacjentów. Zapewnia ona świadczenie usług psychologicznych tylko i wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, po odpowiednich studiach, posiadających praktykę. Również ważne są regulacje prawne w zakresie powstania Samorządu zawodowego psychologów. Organ ten pozwoli na czuwanie nad jakością wykonywanych usług oraz rozpatrywanie ewentualnych skarg, również od odbiorców usług psychologicznych.

Wypełnienie ankiety zajmie tylko 10-15 minut, a pomoże nam wszystkim.