Fundacja Gajusz poszukuje do pracy lub współpracy psychologów

Szanowni Państwo,

Fundacja Gajusz poszukuje do pracy lub współpracy psychologów, którzy mają przygotowanie lub doświadczenie w pracy w jednym z ​niżej wymienionych obszarów:

  • Diagnostyce neurorozwojowej dzieci;
  • Diagnostyce neuropsychologicznej dzieci, w tym z FASD, ADHD i innych uszkodzeń OUN;
  • Diagnostyce zaburzeń przywiązania;
  • Stymulacji dzieci z wyzwaniami rozwojowymi (w tym z FASD);
  • Terapii Neurotaktylnej;
  • Neurostrukturalnej integracji odruchów wg dr Masgutovej;
  • Terapii dzieci z zaburzeniami zachowania;
  • Terapii zaburzeń przywiązania;
  • Terapii traumy dzieci​.

​Prosimy o nadesłanie CV i listu motywacyjnego na adres biuro@gajusz.org.pl.