Dziecko osierocone w systemie opieki zastępczej – jak uniknąć ryzyka traumy (szkolenie)

Celem szkoleniajest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności rozumienia oraz skutecznego oddziaływania w tzw. sytuacji krytycznych (np. przeniesienie dziecka z rodziny biologicznej do zastępczej/adopcyjnej).

Uczestnicy: psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni pracujący (zainteresowani pracą) z dziećmi i rodzinami z pieczy zastępczej.

Tematyka:

 1. Zrozumieć dziecko:
 • specyfika dzieci umieszczanych w rodzinnych formach opieki zastępczej
 • diagnostyka podstawowych zaburzeń dziecka osieroconego
 • zaspokajanie potrzeb a zachowanie dziecka
 • funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka w rodzinie zastępczej
 • adaptacja dziecka w rodzinie
 1. Zrozumieć rodzinę:
 • rodzice oddający/tracący dziecko
 • osoby podejmujące się opieki zastępczej/adopcyjnej
 • wpływ wczesnodziecięcych doświadczeń rodziców zastępczych/adopcyjnych na wychowywanie dzieci po doświadczeniu odrzucenia
 1. Skuteczna pomoc:
 • budowanie planów pomocy dziecka i rodzinie w pieczy zastępczej

Czas warsztatu: 9 godzin dydaktycznych

Termin: 14 października br.  godz. 9.30-18.00

Cena:  80 PLN (szkolenie współfinansowane przez Fundację Gajusz)

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: biuro@gajusz.org.pl. Zwrotnie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty na miejscu w dniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!