Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychoterapeutycznego (szkolenie)

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości wsparcia terapeutycznego dla dzieci, w różnych okresach rozwojowych, mających za sobą różne doświadczenia traumatyczne.

Ostatnie lata to przełom w rozumieniu i rozpoznawaniu konsekwencji traumy u dzieci, nawet w okresie niemowlęcym. W oparciu o analizę rzeczywistych procesów terapeutycznych przedstawione zostaną możliwości oraz konieczność integrowania różnych form oddziaływań terapeutycznych w sytuacji rozpoznania zaburzeń potraumatycznych dzieci.

Uczestnicy: psycholodzy, psychoterapeuci

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie – współczesne rozumienie traumy:
  • symptomy zaburzeń potraumatycznych – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań u dzieci
  • formy wsparcia terapeutycznego wobec dziecka i systemu rodzinnego
  1. Prezentacja przebiegu terapii – uwzględnienie perspektywy indywidualnej i systemowej:
  • rozpoznanie zaburzeń potraumatycznych okołoporodowych i w okresie niemowlęcym
  • rozpoznanie zaburzeń potraumatycznych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • rozpoznanie zaburzeń potraumatycznych w okresie dorastania
  1. Dyskusja i podsumowanie

Czas trwania: 9 godz. dydaktycznych

Termin: 30 września br. godz. 9.30-18.00

Cena 80 PLN (szkolenie współfinansowane przez Fundację Gajusz)

Ilość miejsc ograniczona.Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: biuro@gajusz.org.pl Zwrotnie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty na miejscu w dniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!