Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży – I Edycja

rok z psychoterapia

Początek zajęć planowany na jesień 2015 roku lub po zebraniu się grupy.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na roczny blok szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży. Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (dr Artur Kołakowski wraz ze współpracownikami). Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu. Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń i problemów spotykanych w codziennej praktyce klinicznej.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za kurs w wysokości 5 160 zł (za 12 sesji) rozłożoną na 4 raty w równej wysokości po 1290 zł każda (za cykl 3 sesji) na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006. Opłata wpisowa wynosi 1290 PLN.

 • Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób posiadających certyfikaty PTTPiB oraz dla osób pracujących w innych nurtach terapeutycznych.
 • Wśród uczestników mile widziani są psycholodzy pracujący z dziećmi i nastolatkami w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Gabinetach Prywatnych lub jako psycholodzy szkolni. Szkolenie przygotowuje do pracy terapeutycznej także osoby bez certyfikatu psychoterapeuty.
 • Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii lub pedagogiki, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną z dziećmi i młodzieżą oraz studentów medycyny rozważających specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży.
 • Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutyczne (w terapii poznawczo-behawioralnej dla terapeutów uzależnień).

Warsztaty trwają 12 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na nośniku USB (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej);
2. Materiały drukowane do ćwiczeń;
3. Osoby pracujące w oświacie certyfikat Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;
4. Certyfikat ukończenia szkolenia – 240 godzin szkolenia w terapii behawioralno-poznawczej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób i wstępnie planowane jest na jesień 2015 r. Szczegółowe daty zostaną podane po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 1.290 zł.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

 

 
1. Artur Kołakowski Podstawy terapii poznawczej, wprowadzenie do psychoterapii dzieci i nastolatków (z kim i nad czym pracujemy?)

Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii, struktura sesji

2. Klaudia Siwek Psychoterapia poznawcza z dziećmi i młodszymi nastolatkami, rola i miejsce rodziców w terapii
3. Konrad Ambroziak Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
4. Anna Derwich Pokonywanie oporu nastolatka w terapii

Psychoterapia poznawczo-behawioralna PTSD

5. Anna Ćwiklińska-Zaborowicz Leczymy lęk czyli Program Coping Cat (trening z jedną z autorek polskiej wersji)
6. Konrad Ambroziak Praca z dzieckiem krzywdzonym
7. Konrad Ambroziak Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną
8. Marta Jerzak Praca nad problemami w zachowaniu u dzieci do 12 roku życia, czyli przyjazna terapia behawioralna
9. Konrad Ambroziak Psychoterapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach zachowania u nastolatków
10. Katarzyna Smólska Terapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach odżywiania
11. Anna Ćwiklińska-Zaborowicz Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń osobowości Borderline według A. Freemana
12. Artur Kołakowski Blok superwizyjny

Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą (szkolenie)

pozn-beh dzieci i mlodziezy

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie: Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Osoba prowadząca: dr n. med. Artur Kołakowski

 • specjalista psychiatra,
 • specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
 • certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTTiB), certyfikat EuropeanAssociation of CognitiveBehaviouralTherapy (EACBT),
 • superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak i psychoterapeuta, obecnie w tutejszym Ośrodku Poza Schematami. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat pracuje także w nurcie psychoterapii schematu.

Od wielu lat uczy prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej – obecnie w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii.

Współautor między innymi następujących pozycji:

 1. Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska: „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej – Przewodnik dla rodziców i wychowawców,” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006.
 2. Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula: „Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna – Niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2011.
 3. Artur Kołakowski (red.): „Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2013.

Termin szkolenia: 28.02 – 01.03.2015 r.

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Odbiorcy szkolenia: psycholodzy, psychoterapeuci, lekarze. Mile widziany wcześniejszy kontakt z terapią poznawczą, ale nie jest konieczny.

Miejsce szkolenia: CSK IS UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

Cena: 435 zł

Liczebność grupy: maksymalnie 25 uczestników

Założenia teoretyczne psychoterapii poznawczo–behawioralnej dorosłych, nastolatków i dzieci są takie same. Niemniej jednak psychoterapeuci decydujący się pracować z osobami poniżej osiemnastego roku życia, a zwłaszcza z dziećmi muszą zmierzyć się z wieloma dodatkowymi problemami. Są to między innymi:

 • konieczność włączenia w proces terapii dorosłych opiekunów – rodziców, dziadków, nauczycieli;
 • dużo większe znaczenie metod behawioralnych, zwłaszcza u dzieci poniżej 13 roku życia, kiedy to jeszcze procesy poznawcze nie są w pełni ukształtowane;
 • praca nad problemami rozwojowymi, które rzadko stanowią zainteresowanie terapeutów osób dorosłych;
 • konieczność podjęcia decyzji kiedy należy pracować z dzieckiem/nastolatkiem, kiedy z rodzicami, a kiedy ze wszystkimi razem;
 • czy sposób funkcjonowania rodziny małego pacjenta może spowodować, że terapia indywidualna może być przeciwwskazana;
 • trudności w motywacji do uczestniczenia w terapii, kiedy to rodzice, a nie sam pacjent decydują o konieczności konsultacji.

Kolejny problem to fakt, że terapia poznawczo-behawioralna (CBT) wymaga umiejętności systematycznego rozpoznawania, kwestionowania i wytwarzania odmiennych sposobów myślenia. By móc pracować w tym nurcie terapeutycznym konieczne jest opanowanie umiejętności „myślenia o myśleniu”. Już tutaj możemy mówić o podstawowej odmienności CBT dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, ponieważ rozwój myślenia abstrakcyjnego oraz wnioskowania u dzieci i młodzieży zachodzi w okresie operacji formalnych wg Piageta czyli od około 11 – 13 roku życia.

W trakcie warsztatów spróbujemy przyjrzeć się różnym podejściom w pracy z dziećmi i młodzieżą:

 • Pracy behawioralnej z rodzicami w przypadku trudnych zachowań.
 • Terapii dziecka, w którą są angażowani rodzice – jakie są sposoby angażowania ich w terapię.
 • Sposób modyfikacji klasycznych technik poznawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami.
 • Kwestii pracy ze starszym nastolatkiem, ustalania celów terapii, elementów kontraktu.

Forma prowadzenia zajęć jest warsztatowa – z jednej strony będzie to rozwiązywanie konkretnych problemów klinicznych związanych z trudnościami w budowaniu konceptualizacji klientów. W czasie warsztatu planowana jest praca nad trudnymi przypadkami klientów.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w  20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej.

Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi:

tel: 42 675 7371, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl, godziny: poniedziałek-piątek 9.00-14.00.

Wpłaty należy dokonać na konto: 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615 z dopiskiem Psychoterapia poznawczo–behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Z poważaniem,
Koordynator Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych
Agnieszka Pawełczyk

Konceptualizacja czyli jak budować całościowy obraz pacjenta (szkolenie)

konceptualizacja

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie pt. „Konceptualizacja czyli jak budować całościowy obraz pacjenta w terapii”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących technikami poznawczo-behawioralnymi.

 • Co zrobić gdy sztywne rysy osobowości blokują zmianę w terapii poznawczo-behawioralnej?
 • Jak konceptualizacja może modyfikować pracę z klientem?

Osoba prowadząca: dr n. med. Artur Kołakowski

 • specjalista psychiatra,
 • specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
 • certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTTiB), certyfikat EuropeanAssociation of CognitiveBehaviouralTherapy (EACBT),
 • superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak i psychoterapeuta, obecnie w tutejszym Ośrodku Poza Schematami. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat pracuje także w nurcie psychoterapii schematu.
Od wielu lat uczy prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej – obecnie w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii.
Współautor między innymi następujących pozycji:

 1. Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska: „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej – Przewodnik dla rodziców i wychowawców,” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006.
 2. Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula: „Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna – Niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2011.
 3. Artur Kołakowski (red.): „Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2013.

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 6-7.12.2014

Cena: 470 zł

Odbiorcy szkolenia:szkolenie jest przeznaczone dla osób mających już kontakt z terapią poznawczo-behawioralną – zarówno osób uczących się, jak i po zakończonym szkoleniu, ponieważ jego celem jest doskonalenie umiejętności opracowania i praktycznego wykorzystania w terapii konceptualizacji. Nie jest konieczne formalne wykształcenie, ale podstawowa umiejętność pracy w tym nurcie terapeutycznym oraz kontakt z klientami.

Liczebność grupy: maksymalnie 20 uczestników

Celem klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej jest redukcja objawów zaburzenia z powodu którego klient zgłosił się na terapię. To założenie powoduje, że klasyczna CBT jest ustrukturyzowanym, często opartym na konkretnym protokole, postępowaniem terapeutycznym, często dyrektywnym i ograniczonym w czasie. W przypadkach wielu pacjentów standardowe postępowanie terapeutyczne oparte na protokole CBT nie przynosi jednak sukcesu, ponieważ przeszkodą mogą być leżące u podłoża problemów sztywne przekonania (rysy osobowości). W takim wypadku konieczne jest dokładne zebranie wywiadu i stworzenie konceptualizacji klienta – analizy jego najważniejszych przekonań, stylów radzenia sobie itd.

Konceptualizacja przypadku w terapii behawioralno-poznawczej opisuje i wyjaśnia problemy zgłaszane przez pacjenta podczas terapii. Jej podstawową funkcją jest ukierunkowanie terapii na zmniejszenie stresu leczonej osoby i zwiększenie jej odporności na doświadczane trudności. Osiągnięcie tych celów jest możliwe, gdy konceptualizacja spełnia kilka funkcji: podsumowuje doświadczenia pacjenta, normalizuje jego doświadczenia, promuje zaangażowanie, złożone cele lub problemy czyni możliwymi do realizacji oraz porządkuje kolejne interwencje. Ponadto, identyfikuje mocne strony pacjenta i sugeruje jak zwiększyć odporność na doświadczany stres, proponuje najprostsze interwencje, uprzedza wystąpienie trudności, pomaga zrozumieć brak efektów w terapii oraz umożliwia prowadzenie wysokiej jakości superwizji. Z tego względu nabycie umiejętności dokonywania prawidłowej konceptualizacji w modelu poznawczo-behawioralnym jest jedną z podstawowych umiejętności terapeuty (i superwizora).

W czasie warsztatu zajmiemy się na podstawie przedstawionych przypadków tworzeniem konceptualizacji poznawczej pacjentów oraz odkrywaniem jakie zmiany w stosunku do „standardowej” terapii poznawczo-behawioralnej terapeuta powinien wprowadzić do pracy z klientem.

Część drugiego dnia warsztatu będzie przeznaczona na pracę nad trudnymi przypadkami uczestników.

Forma prowadzenia zajęć jest warsztatowa – z jednej strony będzie to rozwiązywanie konkretnych problemów klinicznych związanych z trudnościami w budowaniu konceptualizacji klientów. W czasie warsztatu planowana jest praca nad trudnymi przypadkami klientów.

Korzyści z uczestnictwa – Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy udoskonalą:

 1. Umiejętność rozpoznawania jakie przekonania czy style radzenia sobie blokują pracę z klientem
 2. Umiejętność przygotowywania skróconej, w tym także graficznej konceptualizacji klienta, w celu przedstawienia jej w trakcie terapii lub superwizji
 3. Umiejętność budowania konceptualizacji pacjenta na podstawie wywiadu, modelu teoretycznego zaburzenia oraz informacji uzyskanych od klienta w trakcie terapii.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w  20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej.

Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi:

tel: 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

w godzinach: poniedziałek-piątek 9.00-14.00

Wpłaty należy dokonać na konto: 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615

z dopiskiem Konceptualizacja – dr A. Kołakowski

Z poważaniem,
Koordynator Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych
Agnieszka Pawełczyk

Terapia motywacyjna nastolatka (szkolenie)

terapia motywujaca nastolatka

Osoba prowadząca: dr Konrad Ambroziak z „Poradni Poza Schematami” – jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 240), członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał w Stowarzyszeniu Niezwykłe Dzieci — pracował jako koterapeuta dzieci i młodzieży z ADHD i zespołem Aspergera oraz prowadził grupy socjoterapeutyczne. Pracował w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie oraz Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w Brwinowie. Od 2009 roku związany z Fundacją Dzieci Niczyje. Pracuje jako terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”.

Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz młodych dorosłych, terapię par oraz terapię krzywdzonych dzieci i młodzieży (doznających przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalnej).

Termin szkolenia: 22-23 listopada 2014 roku

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Liczba miejsc: 25 osób

Miejsce szkolenia: CSK IS UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

Koszt dla jednej osoby: 450 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Dialog Motywujący jest formą kontaktu klinicznego z rozmówcą skoncentrowaną na osobie i zmierzającą do wydobycia jej wewnętrznej motywacji do zmiany. W trakcie rozmowy prowadzonej w duchu Dialogu Motywującego koncentrujemy się na sposobie postrzegania świata klientów i ich systemach wartości. W trakcie rozmowy staramy się dociec, jak wyznawane wartości przystają do chęci wprowadzenia zmiany, wzmacniamy ufność we własne siły klienta i jego gotowość do wprowadzenia zmiany. Rozmowa prowadzona zgodnie z duchem Dialogu Motywującego jest szczególnie istotna w przypadku młodzieży: zmniejsza opór adolescenta przed terapią, ułatwia nawiązanie sojuszu terapeutycznego, wzmacnia poczucie autonomii.

Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę nauki umiejętności prowadzenia rozmowy w duchu Dialogu Motywującego.

Cele szkolenia:

 1. Wprowadzenie do założeń Dialogu Motywującego.
 2. Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciami Dialogu Motywującego.
 3. Poznanie ducha Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie).
 4. Nauczenie się podstawowych umiejętności DM (pytania otwierające, odzwierciedlenie, podsumowania, afirmowanie).

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego:

 1. Czym jest ambiwalencja? Ambiwalencja jako naturalny etap zmiany.
 2. Czym nie jest Dialog Motywujący – negatywne praktyki.
 3. Definicja „oporu”. „Opór” a odruch naprawiania.
 4. Trzy składniki motywacji: ważność, ufność, gotowość.
 5. Duch Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie).
 6. Wprowadzenie do transteoretycznego modelu zmiany.
 7. Cztery procesy rozmowy motywującej – angażowanie, ukierunkowywanie, wydobywanie, planowanie.

Nauka podstawowych umiejętności rozmowy motywującej – WIOSŁA (OARS):

 1. Ćwiczenie umiejętność słuchania niewerbalnego.
 2. Wprowadzenie do myślenia empatycznego.
 3. Formułowanie odzwierciedleń prostych.
 4. Typy odzwierciedleń: odzwierciedlenia proste i odzwierciedlenia złożone (odzwierciedlanie wyolbrzymione, odzwierciedlenie uczuć, odzwierciedlenie ujmujące obie strony problemu, odzwierciedlenie prawdziwego znaczenia).
 5. Wprowadzenie do afirmowania.
 6. Zadawanie pytań otwartych.

Zastosowanie DM w praktyce klinicznej: Symulowane rozmowy z rodzicami dzieci autystycznych. Jak motywować do zmian postaw rodzicielskich.

Forma prowadzenia zajęć: Szkolenie będzie prowadzone formą wykładowo-warsztatową. W trakcie zajęć uczestnicy będą zachęcani do aktywnej pracy – praca na wybranych przypadkach, praca w podgrupach, praca na forum, odgrywanie scenek. W trakcie szkolenia zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne.

Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi:

tel. 42 675 73 71

e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

poniedziałek-piątek 9.00-14.00

Wpłaty należy dokonać na konto: 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615 z dopiskiem: Terapia motywująca nastolatka.

 

Psychosomatyka (szkolenie)

psychosomatyka

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTP zaprasza członków na jednodniowe szkolenie z zakresu psychosomatyki, które poprowadzi Anna Winnicka. Szkolenie odbędzie się 2 marca (sobota) w Instytucie Psychologii, ul. Smugowa 10/12.

Szkolenie jest bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona (decydować będzie kolejność zgłoszeń). Prosimy o zgłoszenia drogą mailową na adres oddziału łódzkiego, do dnia 25 lutego. Potwierdzenie udziału w szkoleniu wyślemy do dnia 28 lutego.

Anna Winnicka – dr nauk hum., psycholog kliniczny, wieloletni nauczyciel akademicki na UŚ i pracownik Śląskiego Ośrodka Kardiologii. Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor aplikant S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz EAP. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w P.I.E. pod kierunkiem Krzysztofa Klajsa oraz szkolenie „Systemowa terapia rodzin” organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J. J. Haubenstocków i Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ. Szkoliła się w zakresie psychoterapii w Milton, H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną. Specjalizuje się w zakresie psychoterapii osób z zaburzeniami psychosomatycznymi.