Zmiana terminu szkolenia „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne”

neuropsychologia w pigułce

Szkolenie – „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne”

NOWY TERMIN: 22 kwietnia (sobota) w godzinach 9.00-14.00

Miejsce: Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12, s. 202

Osoba prowadząca: Marta Strombek-Milczarek

Więcej szczegółowych informacji na temat szkolenia można znaleźć w naszym poprzednim wpisie.

UWAGA: Szkolenie zostało odwołane.

Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży – II Edycja

rok z psychoterapia

Początek zajęć planowany jest na wiosnę 2017 lub po zebraniu się grupy.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na roczny blok szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży. Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (dr Artur Kołakowski wraz ze współpracownikami).

Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu. Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń i problemów spotykanych w codziennej praktyce klinicznej.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za kurs w wysokości 5 400 zł (za 12 spotkań) rozłożoną na 4 raty w równej wysokości po 1350 zł każda (za cykl 3 sesji) na rachunek bankowy  32 1130 1163 0014 7148 0720 0006. Opłata wpisowa wynosi 1350 PLN.

 • Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób posiadających certyfikaty PTTPiB oraz dla osób pracujących w innych nurtach terapeutycznych.
 • Wśród uczestników mile widziani są psycholodzy pracujący z dziećmi i nastolatkami w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Gabinetach Prywatnych lub jako psycholodzy szkolni. Szkolenie przygotowuje do pracy terapeutycznej także osoby bez certyfikatu psychoterapeuty.
 • Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii lub pedagogiki, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną z dziećmi i młodzieżą oraz studentów medycyny rozważających specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży.
 • Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutyczne (w terapii poznawczo-behawioralnej dla terapeutów uzależnień).

Warsztaty trwają 12 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na nośniku USB (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej).
2. Materiały drukowane do ćwiczeń.
3. Osoby pracujące w oświacie certyfikat Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
4. Certyfikat ukończenia szkolenia – 240 godzin szkolenia w terapii behawioralno-poznawczej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób i wstępnie planowane jest na jesień 2017 r. Szczegółowe daty zostaną podane po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 1.350 zł.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl 

godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek godz. 9.00-14.00.

Poniżej tabela przedstawiająca planowane zajęcia i ich prowadzących:

 

1. Artur Kołakowski
 • Podstawy terapii poznawczej, wprowadzenie do psychoterapii dzieci i nastolatków (z kim i nad czym pracujemy?).
 • Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii, struktura sesji
2. Konrad Ambroziak
 • Terapia motywacyjna nastolatka
3. Iwona Dąbrowska
 • Psychoterapia tików
 • Psychoterapia OCD u dzieci i młodzieży
4. Klaudia Siwek
 •  Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków
5. Konrad Ambroziak lub Monika Zabel
 • Praca z dzieckiem krzywdzonym
6. Anna Ćwiklińska-Zaborowicz
 • Leczymy lęk czyli Program Coping Cat (trening z jedną z autorek polskiej wersji)
7. Klaudia Siwek
 • Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
8. Konrad Ambroziak lub Marcin Domurat
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach zachowania u nastolatków
9. Marta Jerzak
 • Praca nad problemami w zachowaniu u dzieci do 12 roku życia, czyli przyjazna terapia behawioralna
10. Konrad Ambroziak lub Monika Zabel
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną

11. Katarzyna Smólska

 • Terapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach odżywiania
12. Artur Kołakowski
 • Blok superwizyjny

Zebranie drugie: „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne” (szkolenie)

neuropsychologia w pigułce

Szanowni Państwo,

W roku 2017 chcemy zaproponować nową formułę spotkań członkowskich. W ramach zebrań proponujemy szkolenia. W związku z tym zmieni się zarówno miejsce i czas spotkań, ale mamy nadzieję, że ta formuła przypadnie Państwu do gustu.

Zebranie 2: Szkolenie pt. „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne”.

Termin: 13 maja (sobota) w godzinach 9.00-14.00

Miejsce: Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12 s. 202

Osoba prowadząca: Marta Strombek-Milczarek

Szkolenie ma na celu podsumowanie wiadomości dotyczących neuropsychologii. Omówione zostaną podstawowe informacje z zakresu neuropsychologii, istotne z punktu widzenia diagnozy psychologicznej. Ponadto szkolenie ma ułatwić zrozumienie powiązań pomiędzy anatomicznymi strukturami mózgu, a ich funkcjonalnym podziałem oraz możliwością badania za pomocą testów oceniających funkcje poznawcze. Zasygnalizowane zostaną również aspekty dotyczące możliwości prowadzenia terapii funkcji poznawczych oraz wsparcia dla pacjentów oraz ich bliskich.

Szkolenie dla członków PTP jest bezpłatne, warunkiem uczestnictwa są uregulowane składki członkowskie do 2016 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: ptp.lodz@op.pl do dnia 30.04.2017 r.

W czerwcu zaproponujemy tematykę i terminy na kolejną połowę roku.

Serdecznie zapraszamy,
Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Stres i trauma we wczesnym dzieciństwie (szkolenie)

szkolenia 2017

Szanowni Państwo,

W roku 2017 proponujemy nową formułę spotkań członkowskich – w ramach zebrań organizujemy szkolenia. W związku z tym zmieni się zarówno miejsce, jak i czas spotkań, ale mamy nadzieję, że ta formuła przypadnie Państwu do gustu.

Zebranie 1

Szkolenie „Stres i trauma we wczesnym dzieciństwie”

Termin: 25 luty (sobota) w godzinach 9.00-14.00

Miejsce: Fundacja Gajusz ul. Dąbrowskiego 87

Osoba prowadząca: Jolanta Kałużna

Podstawowe zagadnienia omawiane podczas szkolenia to:

 • trauma wczesnodziecięca oraz jej wpływ na rozwój przywiązania;
 • trauma rozwojowa – obszary potencjalnych zaburzeń;
 • profilaktyka i możliwości wczesnej terapii.

Szkolenie dla członków PTP jest bezpłatne, warunkiem uczestnictwa są uregulowane składki członkowskie do 2016 roku.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: ptp.lodz@op.pl do dnia 10.02.2017 r.

W czerwcu zaproponujemy tematykę i terminy na kolejną połowę roku.

Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej (szkolenie)

szkolenie z diagnozy

Zajęcia planowane są na 20-21 maja 2017 r.

Opis kursu: Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem umiejętności z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej. Kolejność proponowanych tematów odpowiada typowemu przebiegowi badania neuropsychologicznego. Kolejno omawia się przebieg pierwszego kontaktu z chorym, analizę dokumentacji i wywiadu, tworzenie hipotez i metody ich weryfikacji w kontekście typowych ograniczeń tego badania. Wreszcie omówiony zostanie sposób konstrukcji raportu z badania i sposób udzielania informacji zwrotnych o jego treści.

PLAN ZAJĘĆ:

Pierwszy kontakt przed badaniem diagnostycznym – o co zadbać?

Tworzenie hipotez diagnostycznych w neuropsychologii:

 • Dane z historii choroby jako źródło hipotez badawczych:
  – badania okulistyczne
  – strukturalne badania neuroobrazowe (TK, MRI)
  – funkcjonalne badania neuroobrazowe (SPECT)
  – badania elektrofizjologiczne (EEG, VEP, BAEP, SEP, EMG)
  – wybrane badania laboratoryjn
  – konsultacje neurologiczne i psychiatryczne
  – ocena przebiegu choroby
 • Dane z wywiadu jako źródło hipotez
 • Cel badania a zakres tworzonych hipotez
 • Analiza wytworów, dokumentów pozamedycznych, ocena istotnych osiągnięć przedchorobowych

Analiza wpływu leczenia farmakologicznego na funkcje poznawcze.

Wpływ chorób towarzyszących uszkodzeniu OUN na objawy zaburzeń czynności poznawczych.

Planowanie badania i ocena możliwości diagnostycznych:

 • Optymalna kolejność oceny funkcji
 • Dobór metod do problemu klinicznego, omówienie wskaźników testowych w metodach badających:
  – funkcje wykonawcze
  – funkcje językowe
  – funkcje przestrzenne i percepcyjne
  – pamięć
  – praksję
  – inne
 • Wartość omawianych wskaźników dla przewidywania zachowań pozatestowych.

Opis badania neuropsychologicznego a jego adresat:

 • lekarz (neurolog, psychiatra, neurochirurg)
 • pacjent
 • rodzina
 • sąd
 • organy orzecznicze
 • szkoła

Struktura opisu badania neuropsychologicznego w zależności od rodzaju badania:

 • ocena przesiewowa
 • ocena kompleksowa
 • ocena ukierunkowana na zaplanowanie terapii neuropsychologicznej
 • dynamiczna ocena funkcji poznawczych
 • badanie na wniosek sądu
 • badanie do celów orzeczniczych
 • badanie dla potrzeb postępowania odszkodowawczego
 • badanie w celu zaplanowania indywidualnego toku kształcenia

Opis danych z wywiadu i obserwacji:

 • Opis danych z wywiadu od pacjenta
 • Opis danych z wywiadu od osoby bliskiej
 • Opis danych z obserwacji pacjenta

Interpretacja wyników badania – wykorzystanie danych ilościowych i jakościowych.

Planowanie i interpretacja wyników badań kontrolnych.

Formułowanie wniosków z badania i ich przekazywanie:

 • Błędy i niejasności w opisach wyników – jak ich uniknąć?
 • Omówienie wyników badania z pacjentem i rodziną.
 • Formułowanie zaleceń dla pacjenta i rodziny.

Analiza przypadków i wybrane problemy kliniczne – ćwiczenia praktyczne.

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr hab. Dariusza Wieczorka. Dr hab. Dariusz Wieczorek, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 70 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne na niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – pracuje też na SWPS i Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz od niedawna z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 445 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 1. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl