Badania psychologiczne osób kierujących pojazdami – przepisy a praktyka (szkolenie)

szkolenie z badan kierowcow

Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy oraz Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zapraszają psychologów z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Badania psychologiczne osób kierujących pojazdami – przepisy a praktyka”, które odbędzie się w siedzibie Instytutu Medycyny Pracy w dniu 16 marca 2018 r.

Link do ogłoszenia: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/news0/&a=30559.

Psychoonkologia (szkolenie)

Psychoonkologia

Serdecznie zapraszamy psychologów, lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów na szkolenie z Psychoonkologii. Szkolenie odbywa się w Łodzi i jest bezpłatne.

Zainteresowani po ukończeniu szkolenia otrzymują: zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz 16 punktów edukacyjnych.

Aby zarejestrować się na szkolenie należy wejść na stronę www.psychoonkologia.imid.med.pl (tam też więcej informacji o szkoleniu i wykładowcach), następnie wybrać zakładkę „Kalendarz Szkoleń – Aktualne Szkolenia” i wybrać termin danego szkolenia – 17/18 października w Łodzi. Następnie należy wybrać pole „Zarejestruj się” – po kliknięciu pojawia się formularz rejestracyjny do wypełnienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź kłopotów prosimy o kontakt z panią Małgorzatą Dutkiewicz – tel: 602 448 208, mail: malgorzata.dutkiewicz@imid.med.pl.

Dziecko osierocone w systemie opieki zastępczej – jak uniknąć ryzyka traumy (szkolenie)

dziecko osierocone szkolenie

Celem szkoleniajest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności rozumienia oraz skutecznego oddziaływania w tzw. sytuacji krytycznych (np. przeniesienie dziecka z rodziny biologicznej do zastępczej/adopcyjnej).

Uczestnicy: psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni pracujący (zainteresowani pracą) z dziećmi i rodzinami z pieczy zastępczej.

Tematyka:

 1. Zrozumieć dziecko:
 • specyfika dzieci umieszczanych w rodzinnych formach opieki zastępczej
 • diagnostyka podstawowych zaburzeń dziecka osieroconego
 • zaspokajanie potrzeb a zachowanie dziecka
 • funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka w rodzinie zastępczej
 • adaptacja dziecka w rodzinie
 1. Zrozumieć rodzinę:
 • rodzice oddający/tracący dziecko
 • osoby podejmujące się opieki zastępczej/adopcyjnej
 • wpływ wczesnodziecięcych doświadczeń rodziców zastępczych/adopcyjnych na wychowywanie dzieci po doświadczeniu odrzucenia
 1. Skuteczna pomoc:
 • budowanie planów pomocy dziecka i rodzinie w pieczy zastępczej

Czas warsztatu: 9 godzin dydaktycznych

Termin: 14 października br.  godz. 9.30-18.00

Cena:  80 PLN (szkolenie współfinansowane przez Fundację Gajusz)

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: biuro@gajusz.org.pl. Zwrotnie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty na miejscu w dniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychoterapeutycznego (szkolenie)

trauma dzieci

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości wsparcia terapeutycznego dla dzieci, w różnych okresach rozwojowych, mających za sobą różne doświadczenia traumatyczne.

Ostatnie lata to przełom w rozumieniu i rozpoznawaniu konsekwencji traumy u dzieci, nawet w okresie niemowlęcym. W oparciu o analizę rzeczywistych procesów terapeutycznych przedstawione zostaną możliwości oraz konieczność integrowania różnych form oddziaływań terapeutycznych w sytuacji rozpoznania zaburzeń potraumatycznych dzieci.

Uczestnicy: psycholodzy, psychoterapeuci

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – współczesne rozumienie traumy:
 • symptomy zaburzeń potraumatycznych – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań u dzieci
 • formy wsparcia terapeutycznego wobec dziecka i systemu rodzinnego
 1. Prezentacja przebiegu terapii – uwzględnienie perspektywy indywidualnej i systemowej:
 • rozpoznanie zaburzeń potraumatycznych okołoporodowych i w okresie niemowlęcym
 • rozpoznanie zaburzeń potraumatycznych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • rozpoznanie zaburzeń potraumatycznych w okresie dorastania
 1. Dyskusja i podsumowanie

Czas trwania: 9 godz. dydaktycznych

Termin: 30 września br. godz. 9.30-18.00

Cena 80 PLN (szkolenie współfinansowane przez Fundację Gajusz)

Ilość miejsc ograniczona.Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: biuro@gajusz.org.pl Zwrotnie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty na miejscu w dniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!