Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Łódzkiego (26.09.2012)

Szanowni Państwo,

W dniu 26 września br. o godzinie 20:30 w budynku Instytutu Psychologii UŁ odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTP o/Łódź. Odbędzie się ono po zebraniu, na którym wystąpi Małgosia Sieczkowska (zebranie z Małgosią Sieczkowską odbywa się tego samego dnia o godz. 18:30). Porządek obrad:

1. Wybranie delegatów na Walne Zgromadzenie PTP, które odbędzie się w dniach 30 listopada-2 grudnia br. w Ośrodku Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6 w Warszawie.

Osoby, które są zainteresowane byciem delegatem, a nie mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków PTP o/Łódź, proszone są o wysłanie drogą mailową swojego akcesu z danymi:

  1. Imię i nazwisko
  2. Tytuł naukowy
  3. Funkcja w PTP
  4. Adres prywatny
  5. Tel. Kontaktowy
  6. Adres elektroniczny
  7. Miejsce pracy i adres
  8. Telefon służbowy, ewentualnie inny adres elektroniczny

Potrzebujemy 6 delegatów i 3 osoby rezerwowe. Koszty dojazdu i pobytu w Warszawie są zwracane przez PTP.