Zebrania w 2016 roku

Informujemy Członków Łódzkiego Oddziału PTP o terminach spotkań w roku 2016:
16.03 – godz. 18.30
14.12 – godz. 18.30

W związku ze zgłaszanym przez Członków naszego Oddziału zapotrzebowaniem na szkolenia, podjęta została decyzja o zamianie Pikniku Psychologów na spotkania szkoleniowe.
Dlatego też dwa pozostałe zebrania zostaną przeprowadzone w dniach, w których odbędą się szkolenia, o czym poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.