SZKOLENIE: Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychoterapeutycznego.

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości wsparcia terapeutycznego dla dzieci, w różnych okresach rozwojowych, mających za sobą różne doświadczenia traumatyczne.

Ostatnie lata to przełom w rozumieniu i rozpoznawaniu  konsekwencji  traumy u dzieci,  nawet  w okresie niemowlęcym. W oparciu o analizę  rzeczywistych procesów terapeutycznych  – przedstawione zostaną możliwości  oraz konieczność  integrowania różnych form oddziaływań terapeutycznych w sytuacji rozpoznania zaburzeń potraumatycznych dzieci.

 

Uczestnicy: psycholodzy, psychoterapeuci

 

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie : współczesne rozumienie traumy:

– symptomy zaburzeń potraumatycznych  – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań u dzieci

  • formy wsparcia terapeutycznego wobec dziecka i systemu rodzinnego

 

  1. Prezentacja przebiegu terapii – uwzględnienie perspektywy indywidualnej i systemowej :
  • rozpoznanie zaburzeń potraumatycznych  okołoporodowych i w okresie niemowlęcym
  • rozpoznanie zaburzeń potraumatycznych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  • rozpoznanie zaburzeń  potraumatycznych  w okresie dorastania

 

  1. Dyskusja i podsumowanie

 

Czas trwania: 9 godz. dydaktycznych

Termin: 30 września br.  godz. 9.30 – 18.00

Cena 80 PLN (szkolenie współfinansowane przez Fundację Gajusz)

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: biuro@gajusz.org.pl Zwrotnie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty na miejscu w dniu szkolenia.

 

Serdecznie zapraszamy!