Składki

Od 2016 roku składka członkowska wynosi 100 zł rocznie (dla studentów 50 zł).

Nowy Członek Oddziału wnosi jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

Za wcześniejsze lata składka członkowska wynosiła 80 zł rocznie (dla studentów 40 zł), a jednorazowa opłata wpisowa wynosiła 40 zł..

Składkę oraz opłatę wpisową nowy Członek Oddziału zobowiązany jest wnieść po uzyskaniu potwierdzenia o przyjęciu do Oddziału PTP.

Wysokość składki ustalona została przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dniu 28 stycznia 2007 r.

 

Członkowie Oddziału PTP w Łodzi wnoszą opłaty na konto:

PKO B.P.

87 1020 3352 0000 1202 0009 9689

 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Oddział w Łodzi

ul. Smugowa 10/12

91-433 Łódź

 

Przy wpłacaniu prosimy podać imię i nazwisko członka PTP, za którego dokonywana jest wpłata, a także rodzaj opłaty np. „składka członkowska za rok …”, „wpisowe + składka członkowska za rok …”.