Kodeks Etyki Psychologa

Kodeks etyczno – zawodowy jest opublikowany na stronie Zarządu Głównego PTP w stosownej zakładce. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.