Jak zostać członkiem PTP

Od 1 stycznia 2001 roku członkiem zwyczajnym PTP może zostać wyłącznie osoba, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim.

Członkiem nadzwyczajnym może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe.

Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie deklaracji (deklaracja_członkowska.doc) w wybranym oddziale terenowym PTP. Na składanej deklaracji należy uzyskać podpisy dwóch członków zwyczajnych PTP wprowadzających do Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki.

Deklaracje rozpatruje Zarząd PTP o/Łódź i zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek.

 

Nie należy wpłacać składek przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu do PTP.