Powrót do Członkowstwo

Reaktywacja

Osoby, które zostały skreślone, a chcą się reaktywować jako członkowie PTP, składają w swoim oddziale terenowym PTP wypełnioną ankietę (reaktywacja.doc).