Powrót do PTP

Członkowstwo

Jak zostać członkiem PTP

Od 1 stycznia 2001 roku członkiem zwyczajnym PTP może zostać wyłącznie osoba, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim. Członkiem nadzwyczajnym może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe. Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie deklaracji (deklaracja_członkowska.doc) w wybranym oddziale …

Reaktywacja

Osoby, które zostały skreślone, a chcą się reaktywować jako członkowie PTP, składają w swoim oddziale terenowym PTP wypełnioną ankietę (reaktywacja.doc).

Składki

Od 2016 roku składka członkowska wynosi 100 zł rocznie (dla studentów 50 zł). Nowy Członek Oddziału wnosi jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50 zł. Za wcześniejsze lata składka członkowska wynosiła 80 zł rocznie (dla studentów 40 zł), a jednorazowa opłata wpisowa wynosiła 40 zł.. Składkę oraz opłatę wpisową nowy Członek Oddziału zobowiązany jest wnieść po …