Opto-dysleksja i optometryczna terapia widzenia

Obecnie dużym problemem w edukacji szkolnej jest dysleksja i zaburzenia koncentracji u dzieci. Okazuje się, że trudności te mogą wynikać z zaburzeń widzenia. Taki zespół objawów utrudniających naukę czytania i pisania, podobny do objawów dysleksji rozwojowej, ale spowodowany zaburzeniami akomodacji oka i widzenia obuocznego został nazwany opto-dysleksją. Jest to problem niezależny od wady wzroku i może dotyczyć również tych dzieci, które nie noszą okularów.

Zaburzenia widzenia w opto-dysleksji mogą powodować np. zamazywanie lub niestabilność czytanego tekstu, niechęć do czytania i pracy wzrokowej z bliska, gubienie się w tekście, niestabilne pismo, czytanie bez zrozumienia, problemy z koncentracją, a nawet bóle głowy. Trzeba też pamiętać, że dziecko z zaburzeniami wzrokowymi nie skarży się na problemy z widzeniem, ponieważ nie zdaje sobie sprawy, że może widzieć inaczej. 

Tymczasem problemy wzrokowe nierozpoznane i nierozwiązane w dzieciństwie mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie człowieka w aspekcie zawodowym i społecznym oraz na wybory dokonywane już w wieku dorosłym. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń wzrokowych. Usprawnianie widzenia obuocznego u osób dorosłych jest trudniejsze i bardziej czasochłonne, ale do pewnego stopnia nadal możliwe. Dlatego nawet późno rozpoznane problemy wzrokowe warto  rehabilitować.

Po więcej informacji na temat opto-dysleksji i innych zaburzeń wzrokowych, których można się pozbyć dzięki optometrycznej terapii widzenia zapraszamy na stronę:

http://optoklinika.pl/gabinet-optometryczny/nasze-uslugi/diagnostyka-i-terapia-optodysleksji/

Spotkanie superwizyjne w czerwcu

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że najbliższe spotkanie superwizyjne z neuropsychologii odbędzie się 15 czerwca 2018rw godz. 17:00-19:00 w Instytucie Psychologii ul. Smugowa 10/12.

Osoba odpowiedzialna: Marta Strombek-Milczarek

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z Martą Strombek-Milczarek: marta.strombek@wp.pl

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie z Wprowadzenia do Terapii Schematów

Szanowni Państwo,

zostały jeszcze trzy miejsca na szkolenie z Wprowadzenia do Terapii Schematów, które odbędzie się 23.06 br. (sobota) w IP UŁ, w godzinach 9.00-16.00. Szkolenie dla aktywnych członków Oddziału, którzy mają opłacone składki członkowskie (do 2018 r. włącznie) jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: ptp.lodz@op.pl

Pozdrawiamy,

Zarząd PTP o/Łódź

Spotkanie superwizyjne w maju

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że najbliższe spotkanie superwizyjne z neuropsychologii odbędzie się 18 maja 2018rw godz. 17:00-19:00.

Miejsce: sala 301, Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12

Osoba odpowiedzialna: Marta Strombek-Milczarek

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z Martą Strombek-Milczarek: marta.strombek@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów

Zapraszamy psychologów i psychoterapeutów na szkolenie dla  pt. „Praca terapeutyczna nad historią życia”
w dniach 14 – 15 maja 2018r.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.koalicja.org/szkolenia-prowadzone-przez-koalicje/praca-terapeutyczna-nad-historia-zycia/