Powrót do Oddział Łódzki

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zarząd (skład)

  1.  Przewodnicząca – Bogna Kędzierska
  2. Wiceprzewodnicząca – Marta Znajmiecka-Sikora
  3. Sekretarz – Maria Finogenow
  4. Skarbnik – Katarzyna Szymańska (w zastępstwie – Małgorzata Dębowska)
  5. Członek Zarządu – Małgorzata Dębowska
  6. Członek Zarządu – Joanna Miniszewska