Category: aktualności

SZKOLENIE: Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychoterapeutycznego.

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości wsparcia terapeutycznego dla dzieci, w różnych okresach rozwojowych, mających za sobą różne doświadczenia traumatyczne.

Ostatnie lata to przełom w rozumieniu i rozpoznawaniu  konsekwencji  traumy u dzieci,  nawet  w okresie niemowlęcym. W oparciu o analizę  rzeczywistych procesów terapeutycznych  – przedstawione zostaną możliwości  oraz konieczność  integrowania różnych form oddziaływań terapeutycznych w sytuacji rozpoznania zaburzeń potraumatycznych dzieci.

 

Uczestnicy: psycholodzy, psychoterapeuci

 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie : współczesne rozumienie traumy:

– symptomy zaburzeń potraumatycznych  – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań u dzieci

 • formy wsparcia terapeutycznego wobec dziecka i systemu rodzinnego

 

 1. Prezentacja przebiegu terapii – uwzględnienie perspektywy indywidualnej i systemowej :
 • rozpoznanie zaburzeń potraumatycznych  okołoporodowych i w okresie niemowlęcym
 • rozpoznanie zaburzeń potraumatycznych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 • rozpoznanie zaburzeń  potraumatycznych  w okresie dorastania

 

 1. Dyskusja i podsumowanie

 

Czas trwania: 9 godz. dydaktycznych

Termin: 30 września br.  godz. 9.30 – 18.00

Cena 80 PLN (szkolenie współfinansowane przez Fundację Gajusz)

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: biuro@gajusz.org.pl Zwrotnie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia.

Opłaty na miejscu w dniu szkolenia.

 

Serdecznie zapraszamy!

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=991

Odwołane szkolenie „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne”

Szanowni Państwo,

 

z powodu braku zgłoszeń, szkolenie „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne” z dnia 22 kwietnia 2017r. zostaje odwołane.

 

Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=988

ZMIANA TERMINU szkolenia „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne”

Szkolenie – „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne”

NOWY TERMIN: 22 kwietnia (sobota) w godzinach 9.00 – 14.00

Miejsce: Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12, s. 202

Osoba prowadząca: Marta Strombek-Milczarek

 

Szkolenie ma na celu podsumowanie wiadomości dotyczących neuropsychologii. Omówione zostaną podstawowe informacje z zakresu neuropsychologii, istotne z punktu widzenia diagnozy psychologicznej. Ponadto szkolenie ma ułatwić zrozumienie powiązań pomiędzy anatomicznymi strukturami mózgu, a ich funkcjonalnym podziałem oraz możliwością badania za pomocą testów oceniających funkcje poznawcze. Zasygnalizowane zostaną również aspekty dotyczące możliwości prowadzenia terapii funkcji poznawczych oraz wsparcia dla pacjentów oraz ich bliskich.

Szkolenie dla członków PTP jest bezpłatne, warunkiem uczestnictwa są uregulowane składki członkowskie do 2016 roku

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: ptp.lodz@op.pl

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=984

Pierwsze spotkanie superwizyjne 07.04.2017r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na pierwsze spotkanie superwizyjne, które odbędzie się 07.04.2017 r.

Miejsce: Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12

Sala: 302

Czas: 17:00-19:00

 

Na spotkania superwizyjne zapraszamy psychologów na co dzień pracujących z pacjentami wymagającymi oceny funkcjonowania poznawczego, zarówno w warunkach oddziałów psychiatrycznych, poradni PZP, a także oddziałów neurologicznych, rehabilitacji neurologicznej oraz innych oddziałów leczenia chorób somatycznych. Mają one na celu poszerzanie wiedzy, weryfikowanie wątpliwości pojawiających się w procesie diagnostycznym. Omawiane będą także możliwości prowadzenia oddziaływań terapeutycznych w zakresie funkcjonowania poznawczego wśród pacjentów z różnego rodzaju deficytami poznawczymi. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o przykłady konkretnych trudności/ problemów diagnostycznych pojawiających się w czasie diagnozy pacjentów, zarówno osoby prowadzącej jak też uczestników.

 

Osoba odpowiedzialna: Marta Strombek-Milczarek

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z Martą Strombek-Milczarek e-mail: marta.strombek@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=982

Przypominamy o szkoleniu „Stres i trauma we wczesnym dzieciństwie”

Szanowni Państwo,

 

przypominamy o nowej formule spotkań członkowskich – w ramach zebrań proponujemy szkolenia.

Zachęcamy do zapisywania się na pierwsze takie szkolenie, zatytułowane „Stres i trauma we wczesnym zieciństwie

 

Termin: 25 luty (sobota) w godzinach 9.00 – 14.00

Miejsce: Fundacja Gajusz ul. Dąbrowskiego 87

Osoba prowadząca: Jolanta Kałużna

Podstawowe zagadnienie omawiane podczas szkolenia, to:

 • trauma wczesnodziecięca oraz jej wpływ na rozwój  przywiązania
 • trauma rozwojowa – obszary potencjalnych zaburzeń
 • profilaktyka i możliwości wczesnej terapii

Szkolenie dla członków PTP jest bezpłatne, warunkiem uczestnictwa są uregulowane składki członkowskie do 2016 roku

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: ptp.lodz@op.pl

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=975

Prośba o współpracę w badaniach naukowych o wypaleniu zawodowym

Szanowni Państwo,

 

jestem doktorantem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prowadzę badania naukowe w ramach pracy doktorskiej o wypaleniu zawodowym wśród psychoterapeutów. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań w Państwa placówce i wypełnienie załączonych narzędzi badawczych (link) przez psychoterapeutów, psychiatrów psychoterapeutów, księży psychoterapeutów, psychologów psychoterapeutów. Dane zebrane w badaniach są poufne i będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ankietka.pl%2Fankieta%2F255421%2Fwypalenie-zawodowe-psychoterapeutow.html&h=ATM2qz2gj7OUoQhSWRkcwaWzgIhpNHc5ELUcHdMuD2VIoQhuS4-lo0TqrTjn3iAwA6rrgvYW1g49hTmWg1fhZ8_xBr197ck7JEZlXl0VY2Gxw7mgJkeaBLjkXptt8nXDjo2TPwxsH1wTOqdnphBZlfap7w

 

Serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie odpowiedzi i współpracę.

Z wyrazami szacunku Janusz Siwiorek

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=973

Rok z terapią poznawczo – behawioralną dzieci i młodzieży – II Edycja

Rok z terapią poznawczo – behawioralną dzieci i młodzieży

II Edycja

Początek zajęć planowany na wiosnę 2017 lub po zebraniu się grupy

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na roczny blok szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży. Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

(dr Artur Kołakowski wraz ze współpracownikami). Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu. Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń i problemów spotykanych w codziennej praktyce klinicznej.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za kurs
w wysokości 5 400 zł (za 12 spotkań) rozłożoną na 4 raty w równej wysokości po 1350 zł każda (za cykl 3 sesji) na rachunek bankowy            32 1130 1163 0014 7148 0720 0006. Opłata wpisowa wynosi 1350 PLN.

 

 • Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób posiadających certyfikaty PTTPiB oraz dla osób pracujących w innych nurtach terapeutycznych.
 • Wśród uczestników mile widziani są psycholodzy pracujący z dziećmi i nastolatkami w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Gabinetach Prywatnych lub jako psycholodzy szkolni. Szkolenie przygotowuje do pracy terapeutycznej także osoby bez certyfikatu psychoterapeuty
 • Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii lub pedagogiki, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną z dziećmi i młodzieżą oraz studentów medycyny rozważających specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży.
 • Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutyczne (w terapii poznawczo – behawioralnej dla terapeutów uzależnień)

Warsztaty trwają 12 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty. Dokładny opis bloków dołączony jest do zaproszenia oraz zawarty jest na stronie internetowej: http://www.cskis.umed.pl/category/szkolenia/

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na nośniku USB (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej)
2. Materiały drukowane do ćwiczeń
3. Osoby pracujące w oświacie certyfikat Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
4. Certyfikat ukończenia szkolenia – 240 godzin szkolenia w terapii behawioralno – poznawczej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób i wstępnie planowane jest na jesień 2017 r. Szczegółowe daty zostaną podane po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 1.350 zł.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

 

 

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

 

Poniżej tabela przedstawiająca planowane zajęcia i ich prowadzących:

Łódź
1. Artur Kołakowski Podstawy terapii poznawczej, wprowadzenie do psychoterapii dzieci i nastolatków  (z kim i nad czym pracujemy?)

Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii, struktura sesji

2 Konrad Ambroziak Terapia motywacyjna nastolatka
3. Iwona Dąbrowska Psychoterapia tików

Psychoterapia OCD u dzieci i młodzieży

4. Klaudia Siwek  Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków
5. Konrad Ambroziak lub Monika Zabel Praca z dzieckiem krzywdzonym
6. Anna Ćwiklińska – Zaborowicz Leczymy lęk czyli Program Coping Cat (trening z jedną z autorek polskiej wersji)
7 Klaudia Siwek Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
8. Konrad Ambroziak (Marcin Domurat) Psychoterapia poznawczo behawioralna w zaburzeniach zachowania u nastolatków
9. Marta Jerzak Praca nad problemami w zachowaniu u dzieci do 12 roku życia, czyli przyjazna terapia behawioralna
10. Konrad Ambroziak, (Monika Zabel) Psychoterapia poznawczo – behawioralna depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną
11. Katarzyna Smólska Terapia poznawczo behawioralna w zaburzeniach odżywiania
12. Artur Kołakowski Blok superwizyjny

 

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=960

Spotkania superwizyjne – neuropsychologia

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na spotkania superwizyjne psychologów na co dzień pracujących z pacjentami wymagającymi oceny funkcjonowania poznawczego, zarówno w warunkach oddziałów psychiatrycznych, poradni PZP, a także oddziałów neurologicznych, rehabilitacji neurologicznej oraz innych oddziałów leczenia chorób somatycznych. Mają one na celu poszerzanie wiedzy, weryfikowanie wątpliwości pojawiających się w procesie diagnostycznym. Omawiane będą także możliwości prowadzenia oddziaływań terapeutycznych w zakresie funkcjonowania poznawczego wśród pacjentów z różnego rodzaju deficytami poznawczymi. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o przykłady konkretnych trudności/ problemów diagnostycznych pojawiających się w czasie diagnozy pacjentów, zarówno osoby prowadzącej jak też uczestników.

 

Osoba odpowiedzialna: Marta Strombek-Milczarek

Miejsce: Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z Martą Strombek-Milczarek e-mail: marta.strombek@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=956

ZEBRANIA 2017 – Zebranie 2: Szkolenie – „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne”

Szanowni Państwo,

W roku 2017 chcemy zaproponować nową formułę spotkań członkowskich. W ramach zebrań proponujemy szkolenia. W związku z tym zmieni się zarówno miejsce i czas spotkań, ale mamy nadzieję, że ta formuła przypadnie Państwu do gustu.

 

Zebranie 2

Szkolenie – „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne

Termin: 13 maja (sobota) w godzinach 9.00 – 14.00

Miejsce: Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12 s. 202

Osoba prowadząca: Marta Strombek-Milczarek

Szkolenie ma na celu podsumowanie wiadomości dotyczących neuropsychologii. Omówione zostaną podstawowe informacje z zakresu neuropsychologii, istotne z punktu widzenia diagnozy psychologicznej. Ponadto szkolenie ma ułatwić zrozumienie powiązań pomiędzy anatomicznymi strukturami mózgu, a ich funkcjonalnym podziałem oraz możliwością badania za pomocą testów oceniających funkcje poznawcze. Zasygnalizowane zostaną również aspekty dotyczące możliwości prowadzenia terapii funkcji poznawczych oraz wsparcia dla pacjentów oraz ich bliskich.

Szkolenie dla członków PTP jest bezpłatne, warunkiem uczestnictwa są uregulowane składki członkowskie do 2016 roku

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: ptp.lodz@op.pl do dnia 30.04.2017 r.

 

W czerwcu zaproponujemy tematykę i terminy na kolejną połowę roku.

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=937

ZEBRANIA 2017 – Zebranie 1: Szkolenie „Stres i trauma we wczesnym dzieciństwie”

Szanowni Państwo,

W roku 2017 chcemy zaproponować nową formułę spotkań członkowskich. W ramach zebrań proponujemy szkolenia. W związku z tym zmieni się zarówno miejsce i czas spotkań, ale mamy nadzieję, że ta formuła przypadnie Państwu do gustu.

 

Zebranie 1

Szkolenie „Stres i trauma we wczesnym dzieciństwie

Termin: 25 luty (sobota) w godzinach 9.00 – 14.00

Miejsce: Fundacja Gajusz ul. Dąbrowskiego 87

Osoba prowadząca: Jolanta Kałużna

Podstawowe zagadnienie omawiane podczas szkolenia, to:

 • trauma wczesnodziecięca oraz jej wpływ na rozwój  przywiązania
 • trauma rozwojowa – obszary potencjalnych zaburzeń
 • profilaktyka i możliwości wczesnej terapii

Szkolenie dla członków PTP jest bezpłatne, warunkiem uczestnictwa są uregulowane składki członkowskie do 2016 roku

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: ptp.lodz@op.pl do dnia 10.02.2017 r.

 

W czerwcu zaproponujemy tematykę i terminy na kolejną połowę roku.

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=935