Powrót do Szkolenia

Stres i trauma we wczesnym dzieciństwie

Szkolenie „Stres i trauma we wczesnym dzieciństwie

Termin: 25 luty (sobota) w godzinach 9.00 – 14.00

Miejsce: Fundacja Gajusz ul. Dąbrowskiego 87

Osoba prowadząca: Jolanta Kałużna

 

Podstawowe zagadnienie omawiane podczas szkolenia, to:

  • trauma wczesnodziecięca oraz jej wpływ na rozwój  przywiązania
  • trauma rozwojowa – obszary potencjalnych zaburzeń
  • profilaktyka i możliwości wczesnej terapii

 

Szkolenie dla członków PTP jest bezpłatne, warunkiem uczestnictwa są uregulowane składki członkowskie do 2016 roku

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: ptp.lodz@op.pl do dnia 10.02.2017 r.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?page_id=939