Prośba o współpracę w badaniach naukowych o wypaleniu zawodowym

Szanowni Państwo,

 

jestem doktorantem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prowadzę badania naukowe w ramach pracy doktorskiej o wypaleniu zawodowym wśród psychoterapeutów. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań w Państwa placówce i wypełnienie załączonych narzędzi badawczych (link) przez psychoterapeutów, psychiatrów psychoterapeutów, księży psychoterapeutów, psychologów psychoterapeutów. Dane zebrane w badaniach są poufne i będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ankietka.pl%2Fankieta%2F255421%2Fwypalenie-zawodowe-psychoterapeutow.html&h=ATM2qz2gj7OUoQhSWRkcwaWzgIhpNHc5ELUcHdMuD2VIoQhuS4-lo0TqrTjn3iAwA6rrgvYW1g49hTmWg1fhZ8_xBr197ck7JEZlXl0VY2Gxw7mgJkeaBLjkXptt8nXDjo2TPwxsH1wTOqdnphBZlfap7w

 

Serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie odpowiedzi i współpracę.

Z wyrazami szacunku Janusz Siwiorek

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=973