Szkolenia dla członków oddziału łódzkiego

Pragniemy przekazać Państwu – zgodnie z zapowiedziami – ofertę dwóch szkoleń dla członków naszego oddziału – PTP o/Łódź.
Szkolenie dla aktywnych członków oddziału jest bezpłatne. Dlatego też – podobnie, jak w poprzednich latach – w szkoleniu udział mogą wziąć członkowie naszego oddziału, którzy mają uregulowane składki członkowskie. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przekazywać maksymalnie do dnia 17 kwietnia (niedziela).

Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

 

Warsztat 1

Podstawy neuropsychologii

Termin szkolenia: 24 kwietnia 2016 r. (niedziela)
godz. 9.00-16.00

Miejsce szkolenia: Instytut Psychologii UŁ, sala 301

Prowadząca: dr n. med. Marta Strombek-Milczarek

Szkolenie ma na celu ukazanie zastosowania neuropsychologii, a także roli i możliwości pracy psychologa w oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych oraz innych oddziałach leczenia chorób somatycznych. Zostaną zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące budowy i najważniejszych struktur mózgu oraz jego unaczynienia. Omówiona zostanie funkcjonalna organizacja mózgu. W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące metod i narzędzi wykorzystywanych w ocenie neuropsychologicznej. Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych informacji dotyczących diagnostyki neuroobrazowej mózgu. Ponadto ukazana zostanie rola terapii neuropsychologicznej.

 

Warsztat 2

Praktyczne aspekty neuropsychologii

Termin szkolenia: 7 maja 2016 r. (sobota)
godz. 9.00-16.00

Miejsce szkolenia: Instytut Psychologii UŁ, sala 12

Prowadząca: dr n. med. Marta Strombek-Milczarek

Szkolenie ma na celu ukazanie pracy psychologa od diagnozy do terapii neuropsychologicznej. Omówione zostaną praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy neuropsychologicznej. Podczas zajęć przedstawione też zostaną wskazania i przeciwwskazania do badania neuropsychologicznego. Zaprezentowane będą przykłady pacjentów ze specyficznymi profilami zaburzeń funkcji poznawczych. Ponadto przedstawione będzie zastosowanie wybranych metod i narzędzi mających zastosowanie w diagnozie neuropsychologicznej.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=886