IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca

pt.„Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”

Łódź,13 – 14czerwca 2016 r.

 

Szanowni Państwo,

Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca

pt.„Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14czerwca 2016r. Miejscem obrad będzie Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych dotyczących efektywności funkcjonowania dorosłych w rolach rodzinnych i zawodowych. W obecnych czasach często mamy do czynieniaz „pomieszaniem” tradycyjnych ról i zadań, a tym samym z nową jakością męskościi kobiecości zmierzającą w kierunku androgynii. Jednocześnie badania polskich rodzin wskazują, że aktywność zawodowa współczesnych kobiet nie ogranicza ich zadań domowych, a nie podejmowanie lub mniej zadań zawodowych u mężczyzn nie skutkuje ich większym zaangażowaniem rodzinnym. Polaryzacja zadań na kobiece i na męskie jest nadal bardzo wyraźna. Może to pozostawać w związku z wciąż silnie zakorzenionymi przekonaniami społeczno-kulturowymi dotyczącymi mężczyzn i kobiet oraz wyraźnym podziałem ról i oczekiwaniem pożądanych zachowań związanych z płcią.

Motywem przewodnim czwartej edycji konferencji z cyklu „Rodzina i Praca” jest włączenie, do analizy ról zawodowych i rodzinnych, różnic płciowych ujmowanych zarówno w wymiarze biologicznym, jak i psychologicznym.

 

 

 

 

Proponowane obszary tematyczne:

 • Kobiety i mężczyźni w rodzinie i w pracy – egalitaryzm czy polaryzacja ról
 • Radzenie sobie z łączeniem ról rodzinnych i zawodowych przez kobiety i mężczyzn
 • Konflikt czy równoważenie ról rodzinnych i zawodowych?
 • Kariera zawodowa kobiet i mężczyzn a podejmowanie ról rodzinnych
 • Praca zawodowa w perspektywie zmian lub kryzysów w życiu rodzinnym
 • Podmiotowe irodzinne uwarunkowania decyzji zawodowych
 • Realizacja ról rodzinnych i zawodowych w rodzinach o różnej strukturze
 • Nietradycyjne związki kobiet i mężczyzn a funkcjonowanie w rolach rodzinnych i zawodowych
 • Konsekwencje wielości ról i zadań
 • Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych w różnych etapach życia kobiet i mężczyzn
 • Znaczenie ról rodzinnych i zawodowych dla zdrowia kobiet i mężczyzn

 

W programie: wykłady plenarne, sympozja, sesje referatowe, sesja krótkich komunikatów, warsztaty.

 

Przewidziany czas na wygłoszenie referatu – 15 min. Proponujemy sesję plakatową realizowaną w nowej formie- krótkie komunikaty ( prezentacja PowerPoint – 5 slajdów) – czas na prezentację 5 min.

 

 

 

 

 

Komitet Naukowy:

Prof. UŁ dr hab. Iwona Janicka – przewodnicząca

Prof. UŁ dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

Prof. UŁ dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny

Prof. UŁ dr hab. Piotr Łukowski

Prof. UŁ dr hab.Anna Paszkowska-Rogacz

Prof. UŁ dr hab. Waldemar Świętochowski

Prof. UŁ dr hab. Wiesław Szymczak

 

Komitet Organizacyjny:

dr Katarzyna Walęcka-Matyja – przewodnicząca

dr Ewa Marat

dr Karolina Jarecka

dr Andrzej Śliwerski

mgr Joanna Grzelińska

mgr Anna Józefczyk

mgr Marta Kucharska

mgr Przemysław Sosnowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce konferencji: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego

 1. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź

tel. tel. (48 42) 635-54-90

mail: cskul@uni.lodz.pl

www.csk.uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje, dotyczące konferencji, znajdują się na stronie internetowej www.rodzinaipraca2016.uni.lodz.pl

 

 

 

Zgłoszenia na konferencję

Zgłoszenia na Konferencję wraz z abstraktem (maksymalnie 200 słów) prosimy przesyłać do dnia 15.kwietnia 2016 r. pocztą elektroniczną – wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konferencji www.rodzinaipraca2016.uni.lodz.pl

 

Pytania dotyczące konferencji można kierować na adres: rodzinaipraca2016@uni.lodz.pl

 

 

 

Terminy i opłaty:

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do dnia 30. kwietnia2016 r. na konto Uniwersytetu Łódzkiego nr: 32 1240 3028 1111 0010 2943 6023 w tytule zapłaty należy koniecznie podać: Rodzina i Praca 2016

 • Opłata konferencyjna podstawowawynosi:
 • 300,00 zł. -płatne do 30 kwietnia 2016 r.
 • 350,00 zł. -płatnepo 30 kwietnia2016 r.
 • Opłata konferencyjna z uroczystą kolacją wynosi:
 • 400 zł. - płatne do 30 kwietnia 2016 r.
 • 450,00 zł. - płatne po 30kwietnia 2016 r.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizator konferencji zobowiązany jest

do wystawienia faktury tylko i wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty na konto UŁ

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe,obiady.

Zachęcamy uczestników Konferencji do składania swoich artykułów do czasopisma Acta UnivrsitatisLodziensis Folia Psychologica (wykaz czasopism naukowych 2015 – część B, 6 pkt.)

 

Zakwaterowanie - noclegi

Wybór miejsca noclegowego oraz zakwaterowanie należy do uczestnika konferencji.

Polecamy noclegi w miejscu odbywania się konferencji:

Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego

 1. Kopcińskiego 16/18; 90-232 Łódź

tel. tel. (48 42) 635-54-90

mail: cskul@uni.lodz.pl

http://csk.uni.lodz.pl/

 

 

Opłaty za jedną dobę ze śniadaniem:

 • Pokój jednoosobowy: 99 zł.
 • Pokój dwuosobowy: 119 zł i 129 zł.
 • Pokój dwuosobowy dla jednej osoby: 99 zł. i 109 zł.
 • Apartament: 149 zł.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formularz zgłoszeniowy

 

Początek formularza

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Afiliacja

Adres do korespondencji

E-mail kontaktowy

Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko współautora/ów

Afiliacja współautora/ów

Forma wystąpienia: referat, krótki komunikat, sympozjum, referat do sympozjum

Temat wystąpienia

Streszczenie wystąpienia - 200 słów

 

 

 

 

 

Dane do faktury:

 

Zamawiam posiłki wegetariańskie: tak / nie

 

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=866