Category: archiwum 2016

Wesołych Świąt

 

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów i szczęśliwych zdarzeń w nadchodzącym Nowym Roku!

~ serdeczne życzenia składa Zarząd

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=929

Zebranie Wyborcze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów

Założyciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów informują, że w dniu 07.01.2017r. odbędzie się w Łodzi Zebranie Wyborcze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

I termin – 07.01.2017r. godz. 12.00

II termin – 07.01.2017r. godz. 12.15

Na spotkaniu tym odbędą się wybory do Zarządu Krajowego OZZP. Ponadto, odbędą się również głosowania nad proponowanymi/zgłaszanymi uchwałami.

 

Osoby, które chcą wziąć udział w zebraniu proszone są o wysyłanie zgłoszeń z informacją o swoim miejscy pracy na adres: ozzp@op.pl.

Zachęcamy również do przesyłania swoich pomysłów, propozycji uchwał, tematów do dyskusji.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=926

Spotkanie wigilijne

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie łódzkiego oddziału PTP, które odbędzie się w środę, 14 grudnia o godzinie 18:30,  w Instytucie Psychologii na ul. Smugowej 10/12. Zgodnie z tradycją spotkanie będzie miało charakter świąteczny – serdecznie zapraszamy na wspólne „wigilijne” podsumowanie roku.

Zarząd

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=912

Związek Zawodowy Psychologów zaprasza

Zapraszamy psychologów pracujących w służbie zdrowia na spotkanie organizacyjno-założycielskie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

Spotkanie odbędzie się 15.10.2016r. w Łodzi. Obecni będą na nim przedstawiciele Związków Zawodowych Psychologów z całej Polski oraz psychologowie nie zrzeszeni obecnie w Związkach. Liczymy na zaangażowanie i szeroką reprezentację naszego środowiska. Chcemy stworzyć organizację, która będzie bronić praw, godności, interesów pracowniczych naszej grupy zawodowej oraz będzie reprezentować nas w ramach Porozumienia Zawodów Medycznych.
Obecnie istnieje wiele palących problemów, które wymagają szybkiej reakcji naszego środowiska. Niepokoją nas głównie propozycje ustaw, które mocno dyskryminują i marginalizują psychologów. Uważamy, że należy szybko stworzyć silne ogólnopolskie lobby reprezentujące nas w Ministerstwie Zdrowia i komisjach sejmowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o kontakt mailowy na adres: ozzp@op.pl do dnia 12.10.16r.
Więcej informacji na Facebooku – grupa zamknięta „Porozumienie Psychologów”

Sławomir Makowski
vice-przewodniczący
Związku Zawodowego Psychologów
woj. Łódzkiego

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=907

Szkolenie – Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej

Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej

Zajęcia planowane są na 20-21 maja 2017 r

Opis kursu: Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem umiejętności z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej. Kolejność proponowanych tematów odpowiada typowemu przebiegowi badania neuropsychologicznego. Kolejno omawia się przebieg pierwszego kontaktu z chorym, analizę dokumentacji i wywiadu, tworzenie hipotez i metody ich weryfikacji w kontekście typowych ograniczeń tego badania. Wreszcie omówiony zostanie sposób konstrukcji raportu z badania i sposób udzielania informacji zwrotnych o jego treści.

 

PLAN ZAJĘĆ:

Pierwszy kontakt przed badaniem diagnostycznym – o co zadbać

Tworzenie hipotez diagnostycznych w neuropsychologii:

 • Dane z historii choroby jako źródło hipotez badawczych
 • badania okulistyczne
 • strukturalne badania neuroobrazowe (TK, MRI)
 • funkcjonalne badania neuroobrazowe (SPECT)
 • badania elektrofizjologiczne (EEG, VEP, BAEP, SEP, EMG)
 • wybrane badania laboratoryjne
 • konsultacje neurologiczne i psychiatryczne
 • ocena przebiegu choroby
 • Dane z wywiadu jako źródło hipotez
 • Cel badania a zakres tworzonych hipotez
 • Analiza wytworów, dokumentów pozamedycznych, ocena istotnych osiągnięć przedchorobowych

Analiza wpływu leczenia farmakologicznego na funkcje poznawcze

Wpływ chorób towarzyszących uszkodzeniu OUN na objawy zaburzeń czynności poznawczych

Planowanie badania  i ocena możliwości diagnostycznych

 • Optymalna kolejność oceny funkcji
 • Dobór metod do problemu klinicznego, omówienie wskaźników testowych w metodach badających:
 • funkcje wykonawcze
 • funkcje językowe
 • funkcje przestrzenne i percepcyjne
 • pamięć
 • praksję
 • inne
 • Wartość omawianych wskaźników dla przewidywania zachowań pozatestowych

Opis badania neuropsychologicznego a jego adresat:

 • lekarz (neurolog, psychiatra, neurochirurg)
 • pacjent
 • rodzina
 • sąd
 • organy orzecznicze
 • szkoła

Struktura opisu badania neuropsychologicznego w zależności od rodzaju badania:

 • ocena przesiewowa
 • ocena kompleksowa
 • ocena ukierunkowana na zaplanowanie terapii neuropsychologicznej
 • dynamiczna ocena funkcji poznawczych
 • badanie na wniosek sądu
 • badanie do celów orzeczniczych
 • badanie dla potrzeb postępowania odszkodowawczego
 • badanie w celu zaplanowania indywidualnego toku kształcenia

Opis danych z wywiadu i obserwacji

 • Opis danych z wywiadu od pacjenta
 • Opis danych z wywiadu od osoby bliskiej
 • Opis danych z obserwacji pacjenta

Interpretacja wyników badania – wykorzystanie danych ilościowych i jakościowych

Planowanie i interpretacja wyników badań kontrolnych

Formułowanie wniosków z badania i ich przekazywanie

 • Błędy i niejasności w opisach wyników- jak ich uniknąć?
 • Omówienie wyników badania z pacjentem i rodziną
 • Formułowanie zaleceń dla pacjenta i rodziny

Analiza przypadków i wybrane problemy kliniczne – ćwiczenia praktyczne

 

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr hab. Dariusza Wieczorka, Dr Hab. Dariusz Wieczorek, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 70 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne na niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – pracuje też na SWPS i Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz od niedawna z Uniwersytetem Medycznym W Łodzi.

 

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 445 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych.  http://www.cskis.umed.pl/category/szkolenia/

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 1. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi. 

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=903

Szkolenie – Neuropsychologia dzieci i młodzieży

Neuropsychologia dzieci i młodzieży

Zajęcia planowane są na 25-26 lutego 2017 r

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z neuropsychologii  dzieci i młodzieży.

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące tematy:

 1. Dzieci wymagające interwencji diagnostycznej i rehabilitacyjnej neuropsychologa dziecięcego
 2. Jak należy rozumieć pojęcie zaburzeń neurorozwojowych; procesy kształtujące OUN, mechanizmy powstawania zaburzeń, skutki behawioralne działania negatywnych czynników zmieniających program rozwoju mózgowia
 3. Zaburzenia o charakterze nabytym u dzieci
 4. Skutki dysfunkcji mózgowych i mechanizmy plastyczności mózgowej u dzieci w porównaniu do osób dorosłych
 5. Schemat badania neuropsychologicznego dziecka: wywiad, obserwacja, metody psychometryczne i eksperymentalno-kliniczne
 6. Analizy przykładowych diagnoz dzieci

Wykład zostanie przeprowadzony przez prof. UMCS dr hab. Anetę Borkowską. Dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. UMCS jest psychologiem, związanym od okresu studiów z Zakładem Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień klinicznej neuropsychologii rozwojowej, a zwłaszcza zaburzeń neurorozwojowych. Jest autorką i redaktorem  naukowym wielu monografii naukowych (np. „Neuropsychologia kliniczna dziecka” , „Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej” ), a także kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych, poświęconych problematyce neuropsychologii klinicznej. Jest także współautorką narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w diagnozie neuropsychologicznej dziecka  (np. Bateria diagnozy funkcji poznawczych  – Pamięć, Uwaga, Funkcje wykonawcze). W ramach praktyki psychologicznej prowadzi diagnozę dzieci z patologią ośrodkowego układu nerwowego. Prywatnie kocha koty, góry, jazz i dobrą literaturę.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie
w wysokość 470,00 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

 

 • Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób pracujących w zakresie neuropsychologii, dla osób specjalizujących się w zakresie neuropsychologii
 • Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną w dziedzinie neuropsychologii

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych.  http://www.cskis.umed.pl/category/szkolenia/

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
4. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł brutto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Zadatek winien być wpłacony na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, a całość opłaty za szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

 

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=901

Zmiana wysokości składek

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 2016 roku zmieniła się wysokość składek członkowskich.

Od 2016 roku składka członkowska wynosi 100 zł rocznie (dla studentów 50 zł).

Nowy Członek Oddziału wnosi jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=898

Szkolenie – Neuropsychologia w praktyce klinicznej

 

Zajęcia planowane są na 21-22 stycznia 2017 r

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z neuropsychologii w praktyce klinicznej.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę neuropsychologiczną dotyczącą zagadnień związków mózg-zachowanie, rozumiejących terminy neuroanatomiczne oraz terminologię neuropsychologiczną. Wiedza z zakresu neuropsychologii zorganizowana zostanie wokół najczęstszych zespołów chorobowych z jakimi ma do czynienia neuropsycholog konsultujący pacjentów w szpitalu na oddziale neurologicznym, oddziałach internistycznych, urazowych, neurochirurgii czy klinice zatruć. Może być również przydatny dla osób pracujących ambulatoryjnie z pacjentami z opisywanymi schorzeniami. Każdorazowo opisane zostanie profil zaburzeń funkcji poznawczych, zalecane metody diagnostyczne, obszary możliwej interwencji terapeutycznej.

 

Neuropsychologiczne następstwa schorzeń neurologicznych

 • Neuropsychologiczne następstwa urazów czaszkowo mózgowych
 • Padaczka skroniowa
 • Zaburzenia funkcji poznawczych w przypadkach wodogłowia
 • Obraz kliniczny i najczęstsze następstwa tętniaków naczyń mózgowych
 • Zespół Korsakowa, tzw. „encefalopatia Wernickego” i neuropsychologiczne następstwa nadużywania alkoholu
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i problem zmian osobowości w stwardnieniu rozsianym
 • Choroba Parkinsona z perspektywy neuropsychologa klinicznego
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych w chorobie Wilsona
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych w chorobie Huntingtona
 • Zespoły depresyjne w schorzeniach OUN i neuropsychologiczne korelaty zespołów depresyjnych

Pacjenci z objawami neurologicznymi na tle psychogennym w praktyce psychologa

 • Zaburzenia poznawcze i ruchowe na tle psychogennym w praktyce neurologicznej – epidemiologia, diagnostyka różnicowa, postępowanie
 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń poznawczych o podłożu psychogennym oraz symulacji z perspektywy psychologa

Neuropsychologiczne następstwa wybranych schorzeń somatycznych

 • Problemy neuropsychologiczne w praktyce kardiologicznej i kardiochirurgicznej
 • Poznawcze i emocjonalne następstwa przewlekłej niewydolności nerek i sposobów jej leczenia
 • Poznawcze i emocjonalne następstwa chorób wątroby, trzustki i tarczycy
 • Neuropsychologiczne następstwa chorób układu oddechowego
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych powstałe w wyniku ekspozycji na substancje toksyczne
 • Zaburzenia poznawcze i emocjonalne u osób z HIV/AIDS,
 • Dysfunkcje poznawcze i emocjonalne u pacjentów z zaburzeniami hormonalnymi
 • Zaburzenia czynności poznawczych u osób poddawanych chemio-i radioterapii
 • Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne w chorobach nerwowo-mięśniowych

Zaburzenia świadomości w praktyce neuropsychologicznej

 • Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości, charakterystyka, etiologia, przebieg i ogólne wytyczne odnoszące się do metod ich badania
 • Problemy oceny neuropsychologiczna chorego w ciężkim stanie somatycznym.
 • Ocena pacjenta z zaburzeniami świadomości, wybudzającego się ze śpiączki.
 • Otępienie a splątanie / majaczenie.
 • Zespół zamknięcia w praktyce neuropsychologicznej: etiologie, rozpoznanie, przebieg oraz główne warianty zespołu
 • Techniki komunikacji zastępczej w głębokich zaburzeniach ruchowych i zaburzonej motoryce mowy

 

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr hab. Dariusza Wieczorka, Dr Hab. Dariusz Wieczorek, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 70 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne na niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – pracuje też na SWPS i Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz od niedawna z Uniwersytetem Medycznym W Łodzi.

 

 

Liczba miejsc ograniczona!

 

 

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 445 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych.  http://www.cskis.umed.pl/category/szkolenia/

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 1. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

 

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek:

tel. 42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek – 9.00 – 14.00

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=891

Szkolenia dla członków oddziału łódzkiego

Pragniemy przekazać Państwu – zgodnie z zapowiedziami – ofertę dwóch szkoleń dla członków naszego oddziału – PTP o/Łódź.
Szkolenie dla aktywnych członków oddziału jest bezpłatne. Dlatego też – podobnie, jak w poprzednich latach – w szkoleniu udział mogą wziąć członkowie naszego oddziału, którzy mają uregulowane składki członkowskie. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przekazywać maksymalnie do dnia 17 kwietnia (niedziela).

Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

 

Warsztat 1

Podstawy neuropsychologii

Termin szkolenia: 24 kwietnia 2016 r. (niedziela)
godz. 9.00-16.00

Miejsce szkolenia: Instytut Psychologii UŁ, sala 301

Prowadząca: dr n. med. Marta Strombek-Milczarek

Szkolenie ma na celu ukazanie zastosowania neuropsychologii, a także roli i możliwości pracy psychologa w oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych oraz innych oddziałach leczenia chorób somatycznych. Zostaną zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące budowy i najważniejszych struktur mózgu oraz jego unaczynienia. Omówiona zostanie funkcjonalna organizacja mózgu. W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące metod i narzędzi wykorzystywanych w ocenie neuropsychologicznej. Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych informacji dotyczących diagnostyki neuroobrazowej mózgu. Ponadto ukazana zostanie rola terapii neuropsychologicznej.

 

Warsztat 2

Praktyczne aspekty neuropsychologii

Termin szkolenia: 7 maja 2016 r. (sobota)
godz. 9.00-16.00

Miejsce szkolenia: Instytut Psychologii UŁ, sala 12

Prowadząca: dr n. med. Marta Strombek-Milczarek

Szkolenie ma na celu ukazanie pracy psychologa od diagnozy do terapii neuropsychologicznej. Omówione zostaną praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy neuropsychologicznej. Podczas zajęć przedstawione też zostaną wskazania i przeciwwskazania do badania neuropsychologicznego. Zaprezentowane będą przykłady pacjentów ze specyficznymi profilami zaburzeń funkcji poznawczych. Ponadto przedstawione będzie zastosowanie wybranych metod i narzędzi mających zastosowanie w diagnozie neuropsychologicznej.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=886

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca

pt.„Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”

Łódź,13 – 14czerwca 2016 r.

 

Szanowni Państwo,

Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca

pt.„Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14czerwca 2016r. Miejscem obrad będzie Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych dotyczących efektywności funkcjonowania dorosłych w rolach rodzinnych i zawodowych. W obecnych czasach często mamy do czynieniaz „pomieszaniem” tradycyjnych ról i zadań, a tym samym z nową jakością męskościi kobiecości zmierzającą w kierunku androgynii. Jednocześnie badania polskich rodzin wskazują, że aktywność zawodowa współczesnych kobiet nie ogranicza ich zadań domowych, a nie podejmowanie lub mniej zadań zawodowych u mężczyzn nie skutkuje ich większym zaangażowaniem rodzinnym. Polaryzacja zadań na kobiece i na męskie jest nadal bardzo wyraźna. Może to pozostawać w związku z wciąż silnie zakorzenionymi przekonaniami społeczno-kulturowymi dotyczącymi mężczyzn i kobiet oraz wyraźnym podziałem ról i oczekiwaniem pożądanych zachowań związanych z płcią.

Motywem przewodnim czwartej edycji konferencji z cyklu „Rodzina i Praca” jest włączenie, do analizy ról zawodowych i rodzinnych, różnic płciowych ujmowanych zarówno w wymiarze biologicznym, jak i psychologicznym.

 

 

 

 

Proponowane obszary tematyczne:

 • Kobiety i mężczyźni w rodzinie i w pracy – egalitaryzm czy polaryzacja ról
 • Radzenie sobie z łączeniem ról rodzinnych i zawodowych przez kobiety i mężczyzn
 • Konflikt czy równoważenie ról rodzinnych i zawodowych?
 • Kariera zawodowa kobiet i mężczyzn a podejmowanie ról rodzinnych
 • Praca zawodowa w perspektywie zmian lub kryzysów w życiu rodzinnym
 • Podmiotowe irodzinne uwarunkowania decyzji zawodowych
 • Realizacja ról rodzinnych i zawodowych w rodzinach o różnej strukturze
 • Nietradycyjne związki kobiet i mężczyzn a funkcjonowanie w rolach rodzinnych i zawodowych
 • Konsekwencje wielości ról i zadań
 • Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych w różnych etapach życia kobiet i mężczyzn
 • Znaczenie ról rodzinnych i zawodowych dla zdrowia kobiet i mężczyzn

 

W programie: wykłady plenarne, sympozja, sesje referatowe, sesja krótkich komunikatów, warsztaty.

 

Przewidziany czas na wygłoszenie referatu – 15 min. Proponujemy sesję plakatową realizowaną w nowej formie- krótkie komunikaty ( prezentacja PowerPoint – 5 slajdów) – czas na prezentację 5 min.

 

 

 

 

 

Komitet Naukowy:

Prof. UŁ dr hab. Iwona Janicka – przewodnicząca

Prof. UŁ dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

Prof. UŁ dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny

Prof. UŁ dr hab. Piotr Łukowski

Prof. UŁ dr hab.Anna Paszkowska-Rogacz

Prof. UŁ dr hab. Waldemar Świętochowski

Prof. UŁ dr hab. Wiesław Szymczak

 

Komitet Organizacyjny:

dr Katarzyna Walęcka-Matyja – przewodnicząca

dr Ewa Marat

dr Karolina Jarecka

dr Andrzej Śliwerski

mgr Joanna Grzelińska

mgr Anna Józefczyk

mgr Marta Kucharska

mgr Przemysław Sosnowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce konferencji: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego

 1. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź

tel. tel. (48 42) 635-54-90

mail: cskul@uni.lodz.pl

www.csk.uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje, dotyczące konferencji, znajdują się na stronie internetowej www.rodzinaipraca2016.uni.lodz.pl

 

 

 

Zgłoszenia na konferencję

Zgłoszenia na Konferencję wraz z abstraktem (maksymalnie 200 słów) prosimy przesyłać do dnia 15.kwietnia 2016 r. pocztą elektroniczną – wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konferencji www.rodzinaipraca2016.uni.lodz.pl

 

Pytania dotyczące konferencji można kierować na adres: rodzinaipraca2016@uni.lodz.pl

 

 

 

Terminy i opłaty:

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do dnia 30. kwietnia2016 r. na konto Uniwersytetu Łódzkiego nr: 32 1240 3028 1111 0010 2943 6023 w tytule zapłaty należy koniecznie podać: Rodzina i Praca 2016

 • Opłata konferencyjna podstawowawynosi:
 • 300,00 zł. -płatne do 30 kwietnia 2016 r.
 • 350,00 zł. -płatnepo 30 kwietnia2016 r.
 • Opłata konferencyjna z uroczystą kolacją wynosi:
 • 400 zł. - płatne do 30 kwietnia 2016 r.
 • 450,00 zł. - płatne po 30kwietnia 2016 r.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizator konferencji zobowiązany jest

do wystawienia faktury tylko i wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty na konto UŁ

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe,obiady.

Zachęcamy uczestników Konferencji do składania swoich artykułów do czasopisma Acta UnivrsitatisLodziensis Folia Psychologica (wykaz czasopism naukowych 2015 – część B, 6 pkt.)

 

Zakwaterowanie - noclegi

Wybór miejsca noclegowego oraz zakwaterowanie należy do uczestnika konferencji.

Polecamy noclegi w miejscu odbywania się konferencji:

Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego

 1. Kopcińskiego 16/18; 90-232 Łódź

tel. tel. (48 42) 635-54-90

mail: cskul@uni.lodz.pl

http://csk.uni.lodz.pl/

 

 

Opłaty za jedną dobę ze śniadaniem:

 • Pokój jednoosobowy: 99 zł.
 • Pokój dwuosobowy: 119 zł i 129 zł.
 • Pokój dwuosobowy dla jednej osoby: 99 zł. i 109 zł.
 • Apartament: 149 zł.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formularz zgłoszeniowy

 

Początek formularza

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Afiliacja

Adres do korespondencji

E-mail kontaktowy

Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko współautora/ów

Afiliacja współautora/ów

Forma wystąpienia: referat, krótki komunikat, sympozjum, referat do sympozjum

Temat wystąpienia

Streszczenie wystąpienia - 200 słów

 

 

 

 

 

Dane do faktury:

 

Zamawiam posiłki wegetariańskie: tak / nie

 

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=866