Category: aktualności

Wolne miejsca na szkolenie CBT Dzieci i Młodzieży

Szanowni Państwo,

zwolniły się dwa miejsca na szkoleniu poświęconym terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. W szkoleniu mogą wziąć udział aktywni członkowie naszego Oddziału, którzy mają opłacone składki (do 2018 roku włącznie). Szkolenie odbędzie się 29 września br (sobota) w godzinach 9.00-16.00 w budynku Instytutu Psychologii UŁ. Szkolenie poprowadzi dr Artur Kołakowski, specjalista psychiatra i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Osoby zainteresowane prosimy o szybki kontakt na maila: ptp.lodz@op.pl

 

Zarząd PTP o/Łódź

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1113

Pomóżmy dzieciom!

Prosimy o WASZE głosy na pomoc dzieciom z rodzin zastępczych, adopcyjnych, biologicznych w kryzysie, z domów dziecka. Każdy głos to krok w stronę skrzywdzonego dziecka…

Głosować można codziennie do 14 października ☀🍀❤

https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/project/centrum-terapii-i-pomocy-dla-dziecka-i-rodziny/

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1107

Szkolenie – CBT dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich aktywnych członków naszego Oddziału na szkolenie poświęcone terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Szkolenie odbędzie się 29 września br. (sobota) w godzinach 9.00-16.00 w budynku Instytutu Psychologii UŁ. Szkolenie poprowadzi dr Artur Kołakowski, specjalista psychiatra i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

W ramach szkolenia poruszone zostaną zagadnienia:

– konceptualizacji w CBT dzieci i młodzieży –zaprezentowane zostaną modele konceptualizacji wraz z praktycznymi ćwiczeniami na podstawie materiału uczestników;

– pracy z nastolatkiem w kontekście kształtującej się osobowości – zostaną poruszone zagadnienia pracy z przekonaniami, obrazem siebie, osobowością.

Szkolenie dla aktywnych członków oddziału jest bezpłatne. Dlatego też – podobnie, jak w poprzednich latach – w szkoleniu udział mogą wziąć członkowie naszego oddziału, którzy mają uregulowane składki członkowskie (włącznie z rokiem 2018). W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przekazywać maksymalnie do dnia 22 lipca (niedziela) na adres mailowy ptp.lodz@op.pl.

Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1103

Opto-dysleksja i optometryczna terapia widzenia

Obecnie dużym problemem w edukacji szkolnej jest dysleksja i zaburzenia koncentracji u dzieci. Okazuje się, że trudności te mogą wynikać z zaburzeń widzenia. Taki zespół objawów utrudniających naukę czytania i pisania, podobny do objawów dysleksji rozwojowej, ale spowodowany zaburzeniami akomodacji oka i widzenia obuocznego został nazwany opto-dysleksją. Jest to problem niezależny od wady wzroku i może dotyczyć również tych dzieci, które nie noszą okularów.

Zaburzenia widzenia w opto-dysleksji mogą powodować np. zamazywanie lub niestabilność czytanego tekstu, niechęć do czytania i pracy wzrokowej z bliska, gubienie się w tekście, niestabilne pismo, czytanie bez zrozumienia, problemy z koncentracją, a nawet bóle głowy. Trzeba też pamiętać, że dziecko z zaburzeniami wzrokowymi nie skarży się na problemy z widzeniem, ponieważ nie zdaje sobie sprawy, że może widzieć inaczej. 

Tymczasem problemy wzrokowe nierozpoznane i nierozwiązane w dzieciństwie mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie człowieka w aspekcie zawodowym i społecznym oraz na wybory dokonywane już w wieku dorosłym. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń wzrokowych. Usprawnianie widzenia obuocznego u osób dorosłych jest trudniejsze i bardziej czasochłonne, ale do pewnego stopnia nadal możliwe. Dlatego nawet późno rozpoznane problemy wzrokowe warto  rehabilitować.

Po więcej informacji na temat opto-dysleksji i innych zaburzeń wzrokowych, których można się pozbyć dzięki optometrycznej terapii widzenia zapraszamy na stronę:

http://optoklinika.pl/gabinet-optometryczny/nasze-uslugi/diagnostyka-i-terapia-optodysleksji/

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1101

Spotkanie superwizyjne w czerwcu

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że najbliższe spotkanie superwizyjne z neuropsychologii odbędzie się 15 czerwca 2018rw godz. 17:00-19:00 w Instytucie Psychologii ul. Smugowa 10/12.

Osoba odpowiedzialna: Marta Strombek-Milczarek

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z Martą Strombek-Milczarek: marta.strombek@wp.pl

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1096

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie z Wprowadzenia do Terapii Schematów

Szanowni Państwo,

zostały jeszcze trzy miejsca na szkolenie z Wprowadzenia do Terapii Schematów, które odbędzie się 23.06 br. (sobota) w IP UŁ, w godzinach 9.00-16.00. Szkolenie dla aktywnych członków Oddziału, którzy mają opłacone składki członkowskie (do 2018 r. włącznie) jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: ptp.lodz@op.pl

Pozdrawiamy,

Zarząd PTP o/Łódź

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1094

Spotkanie superwizyjne w maju

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że najbliższe spotkanie superwizyjne z neuropsychologii odbędzie się 18 maja 2018rw godz. 17:00-19:00.

Miejsce: sala 301, Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12

Osoba odpowiedzialna: Marta Strombek-Milczarek

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z Martą Strombek-Milczarek: marta.strombek@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1089

Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów

Zapraszamy psychologów i psychoterapeutów na szkolenie dla  pt. „Praca terapeutyczna nad historią życia”
w dniach 14 – 15 maja 2018r.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.koalicja.org/szkolenia-prowadzone-przez-koalicje/praca-terapeutyczna-nad-historia-zycia/

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1083

Wprowadzenie do Terapii Schematów – SZKOLENIE

Wprowadzenie do Terapii Schematów

 

 Termin szkolenia: 23 czerwca 2018 r. (sobota) godz. 9.00-16.00

 Miejsce szkolenia: Instytut Psychologii UŁ

 Osoba prowadząca:  Agnieszka Madej

 

Zapraszamy aktywnych członków naszego oddziału na szkolenie poświęcone Terapii Schematów.

Terapia schematów to nurt terapeutyczny zapoczątkowany przez J.E. Yougna i jego współpracowników integrujący, ale też modyfikujący różne metody i idee wypracowane w innych szkołach terapeutycznych (między innymi terapii poznawczo-behawioralnej, Gestalt, relacji z obiektem). Terapia ta skonstruowana została z myślą o tych pacjentach, którzy czerpali mniejsze/niewystarczające korzyści z dostępnych wtedy podejść terapeutycznych, głównie z myślą o pacjentach z zaburzeniami osobowości. Przez kolejne lata Terapia Schematów korzystała z wyników prowadzonych nad jej skutecznością badań wprowadzając modyfikacje, których efektem jest jeszcze większa jej skuteczność.

Niniejsze szkolenie stanowi wstęp, wprowadzenie do głównych konstruktów Terapii Schematów, ponieważ ich zrozumienie stanowi punkt wyjścia dla korzystania z różnych modyfikacji proponowanych przez twórców i praktyków tej terapii. Szkolenie może zaopatrzyć słuchaczy również w nowe narzędzie, które pozwoli w nowym kontekście zrozumieć swoje własne procesy pojawiające się w relacjach terapeutycznych, pomoże zrozumieć zachowania pacjentów w kontekście występujących u nich schematów oraz metody dochodzenia do źródła ich powstawania. Podczas szkolenia wprowadzone zostaną również podstawowe tryby schematów oraz główne narzędzia terapeutyczne za pomocą których schematy są osłabiane lub uzdrawiane.

Szkolenie dla aktywnych członków oddziału jest bezpłatne. Dlatego też – podobnie, jak w poprzednich latach – w szkoleniu udział mogą wziąć członkowie naszego oddziału, którzy mają uregulowane składki członkowskie (włącznie z rokiem 2018). W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przekazywać maksymalnie do dnia 20 maja (niedziela) na adres mailowy ptp.lodz@op.pl.

Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1080

Zaproszenie na szkolenia EMDR

W imieniu Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym serdecznie zapraszamy na szkolenia z terapii odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych (EMDR), które odbędą się w czerwcu 2018 r.
Więcej szczegółów na stronie: http://ptbst.org.pl/szkolenia-emdr-czerwiec-2018/

 

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1078