Category: aktualności

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Łódzkiego

Szanowni Państwo,

zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków naszego Oddziału. Zebranie odbędzie się w środę 7 listopada 2018 r. o godz. 19.00, w budynku Instytutu Psychologii UŁ.

Celem zebrania będzie wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 r.

Zarząd informuje, iż w przypadku braku odpowiedniego quorum, niemożności odbycia się Walnego Zebrania lub z jakiejkolwiek innej przyczyny uniemożliwiającej prawidłowe odbycie się Walnego Zebrania, niniejszym wyznacza się drugi termin, w tym samym miejscu, w tym samym dniu o godzinie 19.15.

Zarząd PTP o/Łódź

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1124

Sekcja Psychologii w Transporcie i Służbie Medycyny Pracy

Przypominamy, że przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym działa Sekcja Psychologii w Transporcie i w Służbie Medycyny Pracy (PTSMP). Sekcja zaprasza do członkostwa psychologów wykonujących badania w pracowniach psychologii transportu, psychologów wykonujących zadania służby medycyny pracy, a także tych którzy wykonują badania osób starających się o pozwolenie na broń.

Więcej informacji o działalności Sekcji znajdą Państwo na stronie http://psychologiatransportu.com oraz na Facebooku.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1117

Wolne miejsca na szkolenie CBT Dzieci i Młodzieży

Szanowni Państwo,

zwolniły się dwa miejsca na szkoleniu poświęconym terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. W szkoleniu mogą wziąć udział aktywni członkowie naszego Oddziału, którzy mają opłacone składki (do 2018 roku włącznie). Szkolenie odbędzie się 29 września br (sobota) w godzinach 9.00-16.00 w budynku Instytutu Psychologii UŁ. Szkolenie poprowadzi dr Artur Kołakowski, specjalista psychiatra i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Osoby zainteresowane prosimy o szybki kontakt na maila: ptp.lodz@op.pl

 

Zarząd PTP o/Łódź

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1113

Pomóżmy dzieciom!

Prosimy o WASZE głosy na pomoc dzieciom z rodzin zastępczych, adopcyjnych, biologicznych w kryzysie, z domów dziecka. Każdy głos to krok w stronę skrzywdzonego dziecka…

Głosować można codziennie do 14 października ☀🍀❤

https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/project/centrum-terapii-i-pomocy-dla-dziecka-i-rodziny/

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1107

Szkolenie – CBT dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich aktywnych członków naszego Oddziału na szkolenie poświęcone terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Szkolenie odbędzie się 29 września br. (sobota) w godzinach 9.00-16.00 w budynku Instytutu Psychologii UŁ. Szkolenie poprowadzi dr Artur Kołakowski, specjalista psychiatra i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

W ramach szkolenia poruszone zostaną zagadnienia:

– konceptualizacji w CBT dzieci i młodzieży –zaprezentowane zostaną modele konceptualizacji wraz z praktycznymi ćwiczeniami na podstawie materiału uczestników;

– pracy z nastolatkiem w kontekście kształtującej się osobowości – zostaną poruszone zagadnienia pracy z przekonaniami, obrazem siebie, osobowością.

Szkolenie dla aktywnych członków oddziału jest bezpłatne. Dlatego też – podobnie, jak w poprzednich latach – w szkoleniu udział mogą wziąć członkowie naszego oddziału, którzy mają uregulowane składki członkowskie (włącznie z rokiem 2018). W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przekazywać maksymalnie do dnia 22 lipca (niedziela) na adres mailowy ptp.lodz@op.pl.

Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1103

Opto-dysleksja i optometryczna terapia widzenia

Obecnie dużym problemem w edukacji szkolnej jest dysleksja i zaburzenia koncentracji u dzieci. Okazuje się, że trudności te mogą wynikać z zaburzeń widzenia. Taki zespół objawów utrudniających naukę czytania i pisania, podobny do objawów dysleksji rozwojowej, ale spowodowany zaburzeniami akomodacji oka i widzenia obuocznego został nazwany opto-dysleksją. Jest to problem niezależny od wady wzroku i może dotyczyć również tych dzieci, które nie noszą okularów.

Zaburzenia widzenia w opto-dysleksji mogą powodować np. zamazywanie lub niestabilność czytanego tekstu, niechęć do czytania i pracy wzrokowej z bliska, gubienie się w tekście, niestabilne pismo, czytanie bez zrozumienia, problemy z koncentracją, a nawet bóle głowy. Trzeba też pamiętać, że dziecko z zaburzeniami wzrokowymi nie skarży się na problemy z widzeniem, ponieważ nie zdaje sobie sprawy, że może widzieć inaczej. 

Tymczasem problemy wzrokowe nierozpoznane i nierozwiązane w dzieciństwie mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie człowieka w aspekcie zawodowym i społecznym oraz na wybory dokonywane już w wieku dorosłym. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń wzrokowych. Usprawnianie widzenia obuocznego u osób dorosłych jest trudniejsze i bardziej czasochłonne, ale do pewnego stopnia nadal możliwe. Dlatego nawet późno rozpoznane problemy wzrokowe warto  rehabilitować.

Po więcej informacji na temat opto-dysleksji i innych zaburzeń wzrokowych, których można się pozbyć dzięki optometrycznej terapii widzenia zapraszamy na stronę:

http://optoklinika.pl/gabinet-optometryczny/nasze-uslugi/diagnostyka-i-terapia-optodysleksji/

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1101

Spotkanie superwizyjne w czerwcu

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że najbliższe spotkanie superwizyjne z neuropsychologii odbędzie się 15 czerwca 2018rw godz. 17:00-19:00 w Instytucie Psychologii ul. Smugowa 10/12.

Osoba odpowiedzialna: Marta Strombek-Milczarek

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z Martą Strombek-Milczarek: marta.strombek@wp.pl

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1096

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie z Wprowadzenia do Terapii Schematów

Szanowni Państwo,

zostały jeszcze trzy miejsca na szkolenie z Wprowadzenia do Terapii Schematów, które odbędzie się 23.06 br. (sobota) w IP UŁ, w godzinach 9.00-16.00. Szkolenie dla aktywnych członków Oddziału, którzy mają opłacone składki członkowskie (do 2018 r. włącznie) jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: ptp.lodz@op.pl

Pozdrawiamy,

Zarząd PTP o/Łódź

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1094

Spotkanie superwizyjne w maju

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że najbliższe spotkanie superwizyjne z neuropsychologii odbędzie się 18 maja 2018rw godz. 17:00-19:00.

Miejsce: sala 301, Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12

Osoba odpowiedzialna: Marta Strombek-Milczarek

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z Martą Strombek-Milczarek: marta.strombek@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd oddziału łódzkiego PTP

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1089

Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów

Zapraszamy psychologów i psychoterapeutów na szkolenie dla  pt. „Praca terapeutyczna nad historią życia”
w dniach 14 – 15 maja 2018r.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.koalicja.org/szkolenia-prowadzone-przez-koalicje/praca-terapeutyczna-nad-historia-zycia/

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1083