Adam Sikora

Author's posts

Zaproszenie na szkolenie z zakresu Psychoonkologii

Serdecznie zapraszamy psychologów, lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów na szkolenie z Psychoonkologii.

Szkolenie odbywa się w Łodzi i jest bezpłatne.

Zainteresowani po ukończeniu szkolenia otrzymują: zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz 16 punktów edukacyjnych.

 

Aby zarejestrować się na szkolenie – należy wejść na stronę www.psychoonkologia.imid.med.pl  (tam też więcej informacji o szkoleniu i wykładowcach), następnie wybrać zakładkę „Kalendarz Szkoleń – Aktualne Szkolenia” i wybrać termin danego szkolenia – 17/18 października w Łodzi. Następnie należy wybrać pole „Zarejestruj się” – po kliknięciu pojawia się formularz rejestracyjny do wypełnienia.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź kłopotów prosimy o kontakt z panią Małgorzatą Dutkiewicz

tel: 602 448 208

mail: malgorzata.dutkiewicz@imid.med.pl

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1015

Fundacja Gajusz poszukuje do pracy lub współpracy psychologów

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Gajusz poszukuje do pracy lub współpracy psychologów, którzy mają przygotowanie lub doświadczenie w pracy w jednym z ​niżej wymienionych obszarów:

 • Diagnostyce neurorozwojowej dzieci
 • Diagnostyce neuropsychologicznej dzieci, w tym z FASD, ADHD i innych uszkodzeń OUN
 • Diagnostyce zaburzeń przywiązania
 • Stymulacji dzieci z wyzwaniami rozwojowymi (w tym z FASD)
 • Terapii Neurotaktylnej
 • Neurostrukturalnej integracji odruchów wg dr Masgutovej
 • Terapii dzieci z zaburzeniami zachowania
 • Terapii zaburzeń przywiązania
 • Terapii traumy dzieci​.

 

​Prosimy o nadesłanie CV i listu motywacyjnego na adres biuro@gajusz.org.pl

 

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1010

Utrudnienia techniczne

Szanowni Państwo,

w związku z działaniami konserwacyjnymi na stronie Łódzkiego Oddziału PTP – utraciły swoją skuteczność linki z odwołaniami do poszczególnych wpisów na naszej stronie (zarówno z newslettera, jak i fb).

 

Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy o korzystanie, przy pozyskiwaniu informacji, z wyszukiwarki na naszej stronie.

Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=1007

WARSZTATY: Dziecko osierocone w systemie opieki zastępczej – jak uniknąć ryzyka traumy.

Celem warsztatu jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności rozumienia oraz skutecznego oddziaływania w tzw. sytuacji krytycznych (np. przeniesienie dziecka z rodziny biologicznej do zastępczej/adopcyjnej).

 

Uczestnicy: psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni pracujący (zainteresowani pracą)              z dziećmi i rodzinami z pieczy zastępczej.

 

Tematyka:

 1. Zrozumieć dziecko:

– specyfika dzieci umieszczanych w rodzinnych formach opieki zastępczej

– diagnostyka podstawowych zaburzeń dziecka osieroconego

 • zaspokajanie potrzeb a zachowanie dziecka
 • funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka w rodzinie zastępczej

 • adaptacja dziecka w rodzinie

 

 1. Zrozumieć rodzinę:
 • rodzice oddający/ tracący dziecko
 • osoby podejmujące się opieki zastępczej/ adopcyjnej

 • wpływ wczesnodziecięcych doświadczeń rodziców zastępczych/adopcyjnych na wychowywanie dzieci po doświadczeniu odrzucenia

 •  

  1. Skuteczna pomoc:
  • budowanie planów pomocy dziecka i rodzinie w pieczy zastępczej

   

  Czas warsztatu: 9 godzin dydaktycznych

  Termin: 14 października br.  godz. 9.30 – 18.00

  Cena:  80 PLN (szkolenie współfinansowane przez Fundację Gajusz)

  Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: biuro@gajusz.org.pl Zwrotnie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia.

  Opłaty na miejscu w dniu szkolenia.

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=994

  SZKOLENIE: Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychoterapeutycznego.

  Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości wsparcia terapeutycznego dla dzieci, w różnych okresach rozwojowych, mających za sobą różne doświadczenia traumatyczne.

  Ostatnie lata to przełom w rozumieniu i rozpoznawaniu  konsekwencji  traumy u dzieci,  nawet  w okresie niemowlęcym. W oparciu o analizę  rzeczywistych procesów terapeutycznych  – przedstawione zostaną możliwości  oraz konieczność  integrowania różnych form oddziaływań terapeutycznych w sytuacji rozpoznania zaburzeń potraumatycznych dzieci.

   

  Uczestnicy: psycholodzy, psychoterapeuci

   

  Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie : współczesne rozumienie traumy:

  – symptomy zaburzeń potraumatycznych  – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań u dzieci

  • formy wsparcia terapeutycznego wobec dziecka i systemu rodzinnego

   

  1. Prezentacja przebiegu terapii – uwzględnienie perspektywy indywidualnej i systemowej :
  • rozpoznanie zaburzeń potraumatycznych  okołoporodowych i w okresie niemowlęcym
  • rozpoznanie zaburzeń potraumatycznych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  • rozpoznanie zaburzeń  potraumatycznych  w okresie dorastania

   

  1. Dyskusja i podsumowanie

   

  Czas trwania: 9 godz. dydaktycznych

  Termin: 30 września br.  godz. 9.30 – 18.00

  Cena 80 PLN (szkolenie współfinansowane przez Fundację Gajusz)

  Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: biuro@gajusz.org.pl Zwrotnie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia.

  Opłaty na miejscu w dniu szkolenia.

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=991

  Odwołane szkolenie „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne”

  Szanowni Państwo,

   

  z powodu braku zgłoszeń, szkolenie „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne” z dnia 22 kwietnia 2017r. zostaje odwołane.

   

  Zarząd oddziału łódzkiego PTP

  Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=988

  ZMIANA TERMINU szkolenia „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne”

  Szkolenie – „Neuropsychologia w pigułce – repetytorium przedegzaminacyjne”

  NOWY TERMIN: 22 kwietnia (sobota) w godzinach 9.00 – 14.00

  Miejsce: Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12, s. 202

  Osoba prowadząca: Marta Strombek-Milczarek

   

  Szkolenie ma na celu podsumowanie wiadomości dotyczących neuropsychologii. Omówione zostaną podstawowe informacje z zakresu neuropsychologii, istotne z punktu widzenia diagnozy psychologicznej. Ponadto szkolenie ma ułatwić zrozumienie powiązań pomiędzy anatomicznymi strukturami mózgu, a ich funkcjonalnym podziałem oraz możliwością badania za pomocą testów oceniających funkcje poznawcze. Zasygnalizowane zostaną również aspekty dotyczące możliwości prowadzenia terapii funkcji poznawczych oraz wsparcia dla pacjentów oraz ich bliskich.

  Szkolenie dla członków PTP jest bezpłatne, warunkiem uczestnictwa są uregulowane składki członkowskie do 2016 roku

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: ptp.lodz@op.pl

   

  Serdecznie zapraszamy,

  Zarząd oddziału łódzkiego PTP

  Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=984

  Pierwsze spotkanie superwizyjne 07.04.2017r.

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy na pierwsze spotkanie superwizyjne, które odbędzie się 07.04.2017 r.

  Miejsce: Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12

  Sala: 302

  Czas: 17:00-19:00

   

  Na spotkania superwizyjne zapraszamy psychologów na co dzień pracujących z pacjentami wymagającymi oceny funkcjonowania poznawczego, zarówno w warunkach oddziałów psychiatrycznych, poradni PZP, a także oddziałów neurologicznych, rehabilitacji neurologicznej oraz innych oddziałów leczenia chorób somatycznych. Mają one na celu poszerzanie wiedzy, weryfikowanie wątpliwości pojawiających się w procesie diagnostycznym. Omawiane będą także możliwości prowadzenia oddziaływań terapeutycznych w zakresie funkcjonowania poznawczego wśród pacjentów z różnego rodzaju deficytami poznawczymi. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o przykłady konkretnych trudności/ problemów diagnostycznych pojawiających się w czasie diagnozy pacjentów, zarówno osoby prowadzącej jak też uczestników.

   

  Osoba odpowiedzialna: Marta Strombek-Milczarek

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z Martą Strombek-Milczarek e-mail: marta.strombek@wp.pl

   

  Serdecznie zapraszamy,

  Zarząd oddziału łódzkiego PTP

  Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=982

  Przypominamy o szkoleniu „Stres i trauma we wczesnym dzieciństwie”

  Szanowni Państwo,

   

  przypominamy o nowej formule spotkań członkowskich – w ramach zebrań proponujemy szkolenia.

  Zachęcamy do zapisywania się na pierwsze takie szkolenie, zatytułowane „Stres i trauma we wczesnym zieciństwie

   

  Termin: 25 luty (sobota) w godzinach 9.00 – 14.00

  Miejsce: Fundacja Gajusz ul. Dąbrowskiego 87

  Osoba prowadząca: Jolanta Kałużna

  Podstawowe zagadnienie omawiane podczas szkolenia, to:

  • trauma wczesnodziecięca oraz jej wpływ na rozwój  przywiązania
  • trauma rozwojowa – obszary potencjalnych zaburzeń
  • profilaktyka i możliwości wczesnej terapii

  Szkolenie dla członków PTP jest bezpłatne, warunkiem uczestnictwa są uregulowane składki członkowskie do 2016 roku

  Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: ptp.lodz@op.pl

   

  Serdecznie zapraszamy,

  Zarząd oddziału łódzkiego PTP

  Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=975

  Prośba o współpracę w badaniach naukowych o wypaleniu zawodowym

  Szanowni Państwo,

   

  jestem doktorantem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prowadzę badania naukowe w ramach pracy doktorskiej o wypaleniu zawodowym wśród psychoterapeutów. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań w Państwa placówce i wypełnienie załączonych narzędzi badawczych (link) przez psychoterapeutów, psychiatrów psychoterapeutów, księży psychoterapeutów, psychologów psychoterapeutów. Dane zebrane w badaniach są poufne i będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.

  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ankietka.pl%2Fankieta%2F255421%2Fwypalenie-zawodowe-psychoterapeutow.html&h=ATM2qz2gj7OUoQhSWRkcwaWzgIhpNHc5ELUcHdMuD2VIoQhuS4-lo0TqrTjn3iAwA6rrgvYW1g49hTmWg1fhZ8_xBr197ck7JEZlXl0VY2Gxw7mgJkeaBLjkXptt8nXDjo2TPwxsH1wTOqdnphBZlfap7w

   

  Serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie odpowiedzi i współpracę.

  Z wyrazami szacunku Janusz Siwiorek

  Permalink do tego artykułu: http://ptp-lodz.pl/?p=973