Pomóżmy dzieciom!

Prosimy o WASZE głosy na pomoc dzieciom z rodzin zastępczych, adopcyjnych, biologicznych w kryzysie, z domów dziecka. Każdy głos to krok w stronę skrzywdzonego dziecka…

Głosować można codziennie do 14 października ☀🍀❤

https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/project/centrum-terapii-i-pomocy-dla-dziecka-i-rodziny/